Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraKONWERSATORIUM 2016

Lublin - Nasutów 14 - 17 kwietnia 2016


Ochrona tradycyjnej rodziny w Polsce i Europie zdominowała obrady Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w Nasutowie k/Lublina.

Tydzień jest wspólną inicjatywą ponad 50 organizacji, które inspirację dla swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki społecznej. Głównymi organizatorami są Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, Wydział Nauk Społecznych KUL oraz Polska YMCA. W tym roku uczestnicy spotkali się w Nasutowie k/Lublina w formule konwersatorium, czyli dyskusyjnych warsztatów tematycznych.


Głównymi tematami były miejsce rodziny w polityce i kulturze oraz przedsiębiorczość społeczna jako model solidarności w praktyce. W panelach wystąpili m.in. Marian Król, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Lubline, Michał Drozdek, członek rady programowej Zjazdów Gnieźnieńskich, Zbigniew Barciński, koordynator rajowy Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny, Ryszard Gajewski, prezes Wspólnoty Polskiej w Lublinie, Bożena Pietras, przewodnicząca Dużych Rodzin Trzy Plus w Lublinie, Anna Paniszewa, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Brześciu na Białorusi, Andrzej Nowicki, wiceprezes Polska YMCA, Michał Wójcik, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Gościem specjalnym konwersatorium był Walter Kriechbaum z międzynarodowej inicjatywy „Chrześcijanie Razem dla Europy”. W swoim wystąpieniu lider inicjatywy europejskiej powiedział, że naczelnym zadaniem chrześcijan jest trwanie w jedności i pokazywanie swoim życiem co to znaczy chrześcijańska tradycja. PEŁNA RELACJA Z KONWERSATORIUMApel konwersatorium

Uczestnicy Konwersatorium Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego, Nasutów 14-17.-04.2016 panel dyskusyjny „Rodzina w kulturze i w polityce” deklarują poparcie dla działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia Rodziny jako podstawowej i niezastąpionej wspólnoty kształtującej ład społeczny oparty w tradycji europejskiej na wartościach chrześcijańskich. CZYTAJ PEŁNY TEKST APELU
RADIO LUBLIN o TYGODNIU

O problemach chrześcijańskiej Europy w Nasutowie
http://moje.radio.lublin.pl/o-problemach-chrzescijanskiej-europy-w-nasutowie.html

Sergiusz Kieruzel o Tygodniu


Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym'. Chrześcijański Tydzień Społeczny w Nasutowie
http://moje.radio.lublin.pl/radosc-chrzescijanskiegozyciato-pomoc-innym-chrzescijanski-tydzien-spoleczny-w-nasutowie.html

- Staramy się łączyć różne wyznania chrześcijańskie we wspólnych staraniach na rzecz jedności w różnorodności. Powinniśmy żyć jako chrześcijanie wspólnie, tak jak każe tradycja chrześcijańska. Dzisiaj jest to trudniejsze niż kiedykolwiek, ale możliwe. Najważniejsze, żeby się spotkać, żeby drugiego poznać – stwierdził jeden z uczestników spotkania,Walter Kriechbaum (na zdj.) z ekumenicznej inicjatywy Chrześcijanie Razem dla Europy.
- W Brześciu chrześcijaństwo się rozwija tak w wersji katolickiej, jak i prawosławnej. Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym, miłość do innych ludzi, wspomaganie ich, jak również budowanie wspaniałej wspólnoty, gdzie dla każdego jest miejsce. Dla chcącego nic trudnego. Jeżeli osoba jest wierząca, jeżeli prowadzi życie chrześcijańskie, wtedy może osiągnąć sukces – powiedziała Hanna Paniszewa z Klubu Katolickiej Inteligencji z Brześcia..
Idea Tygodnia


Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.

Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko–społecznych, wypracowywanie i artykułowanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, a inspirację dla swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, a także wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. WIĘCEJ o IDEI TYGODNIA

Abp Józef Życiński o CHTS

Organizatorzy


NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Związek Pracodawców Towarzystwo Dzieł – CDO Polska, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES), Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,, Przymierze Rodzin, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Centrum Informacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Caritas Polska; Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Towarzystwo Katolickie Domu Akademickiego w Krakowie, Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju, Europejskie Centrum Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomorska.POWIEDZIELI O TYGODNIU


Z radością przyjąłem wiadomość o zorganizowaniu Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. To ważna i bardzo potrzebna inicjatywa skupiająca w jednym miejscu i czasie organizacje i grupy, które w swej działalności kierują się wartościami chrześcijańskimi i aktywnie upowszechniają je w swoich środowiskach.

Bronisław Komorowski, Prezydent RP
Marszałek Sejmu RP : List z dnia 29 lutego 2008

Jeżeli będziemy takie spotkania robić, szczególnie my- ludzie wiary, ludzie wartości, to zaczniemy budować na trwale i będzie to sumienne.

Lech Wałęsa, Prezydent RP (1990- 1995)
Wrocław, 11 kwietnia 2008


Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „Prowadzony przez laikat katolicki dialog na płaszczyźnie spraw politycznych okaże się skuteczny i służyć będzie dobru wspólnemu, gdy jego podstawą będą: umiłowanie prawdy, duch służby oraz solidarności w dziele angażowania się na rzecz dobra wspólnego.” Organizatorom i Uczestnikom Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego życzę twórczej wymiany myśli i z serca- w Imię Pańskie- błogosławię.

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski
List z dnia 2 marca 2007

W imieniu Francuskich Tygodni Społecznych, chciałem podziękować za zaproszenie do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym. Chcę się podzielić przesłaniem zaczerpniętym z Jana Pawła II, że osoby zaangażowane i odpowiedzialne za kształt życia społecznego powinny mieć odwagę refleksji i zaangażowania na rzecz obrony osób i podstawowych wartości budujących życie społeczne.

Bernard Chenevez,
Wiceprzewodniczący Francuskich Tygodni Społecznych
Wrocław, 12 kwietnia 2008


FRANCUSKIE TYGODNIE SPOŁECZNE

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII.


Media o TygodniuCelem Tygodnia jest prezentacja i promocja zaangażowania społecznego chrześcijan w Polsce; bierze w nim udział ok. 250 osób z całej Polski. Uczestnicy to przedstawiciele organizacji obywatelskich, związków zawodowych, samorządów, świata nauki, biznesu.

/Gość Niedzielny/

MEDIA O TYGODNIU: 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008Organizatorzy

Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ZMCh Polska YMCA

NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni
 strzałka do góry