Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław

Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.

Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, Kościołów, samorządów, fundacji, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, świata nauki- środowisk i osób prywatnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpiąc inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień ma na celu wypracowywanie i wyartykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych. Tydzień ma ambicje udziału w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Tydzień jest promocją i upowszechnianiem dobrych rozwiązań już istniejących w Polsce i na świecie. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych.

Zapraszamy do współpracy!


Chrześcijański Tydzień Społeczny 2008 pod hasłem „Wspólnotowość drogą rozwoju Polski" odbył się w dniach 11-13 kwietnia w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Patronat honorowy objęli Marszałek Sejmu RP Pan Bronisław Komorowski, J.E. Ks Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski i Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Tak zapraszaliśmy | Patronaty Honorowe | Komitet Organizacyjny | Partnerzy | Program | Paneliści Patronat medialny

Deklaracja końcowa

My, uczestnicy ogólnopolskiego Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego zgromadzeni we Wrocławiu odwołujemy się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia polskiego "Sierpnia" i "Solidarności". Jako spotkanie stowarzyszeń, związku zawodowego „Solidarność”, Kościołów, samorządowców, fundacji, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, świata nauki- osób działających na rzecz dobra wspólnego chcemy służyć budowie sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach. Inspirację dla swoich działań czerpiemy z chrześcijańskiej nauki społecznej i społecznego nauczania Kościoła Katolickiego...

Test deklaracji


DZIEŃ PIERWSZY

Sesja otwierająca Wyzwania chrześcijan w XXI wieku - Lech Wałęsa Wspólnotowość drogą rozwoju Polski: solidarne państwo - solidarne społeczeństwo Europejski wymiar wspólnotowości PEŁNA RELACJA

DZIEŃ DRUGI

Przemówienia otwierające część plenarną : „Wyzwania polskiej solidarności” Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji Co znaczy solidarność dziś? Sukces regionu zadaniem wspólnoty lokalnej Rola Tygodni Społecznych we Francji i Europie Wspólnotowość rynku pracy - kształcenie odpowiedzialność współpraca - wyzwania europejskie Edukacja i wychowanie - klucz do rozwoju Polski Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa Spotkania grup roboczych PEŁNA RELACJA

DZIEŃ TRZECI

Wartości tożsamość przyszłość- co będziemy cenić w XXI wieku? Podsumowanie pracy grup roboczych. Przyjęcie Deklaracji Końcowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego PEŁNA RELACJAWyzwania chrześcijan w XXI wieku

Gościem honorowym Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego jest były Prezydent RP Lech Wałęsa. Jako pierwszy wygłosił on swój wykład, podczas którego mówił m.in. o trudnym położeniu pokolenia, które przeżyło komunizm oraz o szansy, jaką ma przed sobą młodsze pokolenie, o "Wyzwaniach chrześcijan w XXI wieku".

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski: solidarne państwo - solidarne społeczeństwo" było przedmiotem wystąpień i dyskusji, w której udział wzięli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski, Michał Drozdek, Ksiądz Proboszcz Aleksander Konachowicz, Rafał Matusiak; Maciej Płażyński, Janusz Śniadek i Ojciec Ludwik Wiśniewski OP.

Kolejne wystąpienie poświecone było europejskiemu wymiarowi wspólnotowości. Na ten temat wypowiedział się Pan Leo Pauwels, były Przewodniczący Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych.

WIĘCEJ O PIERWSZYM DNIU OBRAD


Wyzwania polskiej solidarności

Przemówienie otwierające część plenarną - "Wyzwania polskiej solidarności" wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Rektor Waldemar Irek. Daniel Navas Vega z Centrum Szkoleniowego Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie mówił o "Odpowiedzialności społecznej w czasach globalizacji". Kolejnymi tematami były: "Co znaczy solidarność dziś?" i "Sukces regionu zadaniem wspólnoty lokalnej". Prezentacji Francuskiego Tygodnia Społecznego dokonał Bernard Chenevez zaś "Wspólnotowość rynku pracy - kształcenie odpowiedzialność współpraca - wyzwania europejskie" omówiła Roswitha Gottbehüt - Sekretarz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych. Popołudniową częśc obrad rozpoczął panel "Edukacja i wychowanie - klucz do rozwoju Polski" oraz panel dyskusyjny "Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa"

WIĘCEJ O DRUGIM DNIU OBRAD


Co będziemy cenić w XXI wieku?

Trzeci dzień obrad rozpoczął panel "Wartości tożsamość przyszłość - co będziemy cenić w XXI wieku?" w którym udział wzięli gość specjalny - Profesor Wiesław Chrzanowski - Marszałek Sejmu RP (1991- 1993), gość specjalny - Tadeusz Mazowiecki - Premier RP (1989- 1991). Obrady zakończyło podsumowanie pracy grup roboczych, przyjęcie Deklaracji Końcowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego oraz podsumowanie Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

WIĘCEJ O TRZECIM DNIU OBRAD

 strzałka do góry