Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław

DZIEŃ DRUGI 12 KWIETNIA 2008


Drugi dzień obrad rozpoczęła Msza Święta w Kościele Akademickim pw. św. App. Piotra i Pawła.

Odczytano także list Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, który nie mógł przybyć na obrady ze względu na ważne obowiązki służbowe.


Nagranie dźwiękowe - Listy Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego - pobierz .mp3 lub posłuchaj

Przemówienie otwierające część plenarną : „Wyzwania polskiej solidarności”
Jego Magnificencja Ksiądz Prof. dr hab. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Przemówienie otwierające część plenarną - "Wyzwania polskiej solidarności" wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Rektor Waldemar Irek

Posłuchaj wystąpienia

Na początku chciałbym zwrócic uwagę na pewien fakt metodologiczny - można uprawiać naukę traktując ją idiograficznie czyli jako opis sytuacji lub pytać o normy, o wzorce, o kryteria i wtedy decydujemy się na ocenę sytuacji ...

Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji
Prof. Daniel Navas Vega - Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

Daniel Navas Vega z Centrum Szkoleniowego Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie mówił o "Odpowiedzialności społecznej w czasach globalizacji"

Profesor Daniel Navas Vega - prezentacja :
"MORE AND BETTER EMPLOYMENT" The Training and Employment relationship

Posłuchaj wystąpienia

Co znaczy solidarność dziś?
Moderator - Tomasz Sadowski - Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Biskup Ryszard Bogusz - Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego RP
Dr Barbara Fedyszak- Radziejowska - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ks. Andrzej Jaroszuk - Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej
Longin Komołowski - Poseł na Sejm RP, Wicepremier Minister Pracy i Polityki Społecznej (1997-2001)
Jacek Rybicki - Sekretarz KK NSZZ "Solidarność"
Ojciec dr Zdzisław Świniarski - Zastępca Dyrektora Caritas Polska

Od godziny 10.00 przeprowadzono dwugodzinną dyskusję na temat "Co znaczy solidarność dziś?".

Nagranie dźwiękowe panelu
Sukces regionu zadaniem wspólnoty lokalnej
Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Dr Andrzej Juros - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Janusz Steinhoff - Wicepremier Minister Gospodarki (1997- 2001)

"Sukces regionu jako zadanie wspólnoty lokalnej" to teza postawiona w dyskusji prowadzonej przez Pana Zygmunta Bedrychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego; Pana Doktora Andrzeja Jurosa,  Reprezentanta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. oraz Pana Janusza Steinhoffa, Wicepremiera i Ministra Gospodarki w latach 1997- 2001

Posłuchaj wystąpień i dyskusji

Rola Tygodni Społecznych we Francji i Europie
Bernard Chenevez - Odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Francuskiego Tygodnia Społecznego

Następne wystapienie to prezentacja Francuskiego Tygodnia Społecznegodokonana przez Pana Bernarda Chenevez.

Nagranie dźwiękowe / tekst wystąpienia / prezentacja

Bernard Chenevez : Rola Tygodni Społecznych we Francji i Europie


Bernard Chenevez : przeczytaj tekst wystąpienia,
Bernard Chenevez : prezentacja : The Semaines Sociales de France

Wspólnotowość rynku pracy - kształcenie odpowiedzialność współpraca - wyzwania europejskie
Roswitha Gottbehüt - Sekretarz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych


Kolejnym gościem zagranicznym była Pani Roswitha Gottbehüt - Sekretarz Generalna Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych. Tematem Jej wystąpienia była "Wspólnotowość rynku pracy - kształcenie odpowiedzialność współpraca - wyzwania europejskie."

Nagranie dźwiękowe / tekst wystąpieniaRoswitha Gottbehüt : przeczytaj tekst wystąpieniaEdukacja i wychowanie - klucz do rozwoju Polski
Moderator - Wacław Czakon - Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Siostra Małgorzata Chmielewska - Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”
Prof. dr hab. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej (1997- 2000)
Dr Tomasz Homa SJ - Prodziekan Wydziału Filozoficznego WSFP "Ignatianum" w Krakowie
Lilla Jaroń - Dyrektor Wydziału Edukacji Urząd Miasta Wrocław
Prof. dr hab. Leszek Pacholski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego


Popołudniową częśc obrad rozpoczął panel "Edukacja i wychowanie - klucz do rozwoju Polski" w którym udział wzięli Moderator - Wacław Czakon - Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Siostra Małgorzata Chmielewska - Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Prof. dr hab. Mirosław Handke Minister Edukacji Narodowej (1997- 2000), Ojciec Tomasz Homa SJ, reprezentant Ignatianum, Lilla Jaroń - Dyrektor Wydziału Edukacji Urząd Miasta Wrocław oraz Prof. dr hab. Leszek Pacholski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrania dźwiękowe panelu

Nagrania dźwiękowe dyskusji
Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk - Rektor Kapelanatu Zakonu Kawalerów Maltańskich
Jarosław Duda - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Kolejnym tematem była "Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa" z udziałem Ks. Prałata Henryka Błaszczyka Rektora Kapelanatu Zakonu Kawalerów Maltańskich i Jarosława Dudy Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Nagranie dźwiękowe panelu


Ks. Prałat Henryk Błaszczyk : przeczytaj koreferat

Ks. Prałat Henryk Błaszczyk : prezentacja: Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa. Doświadczenia pracy Szpitalnego Zakonu Kawalerów Maltańskich z osobami niepełnosprawnymi w terenie wiejskim”

Jarosław Duda : prezentacja: Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwaSpotkania grup roboczych - prace grup odbywają się równolegle
Od dialogu do partnerstwa i umowy społecznej – Polska na TAK
Prowadzący: Michał Drozdek Prezes Instytutu im. I. Paderewskiego
Dr Andrzej Juros Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Andrzej Zybała Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

More and better jobs – Więcej i lepsza praca
Prowadzący: Jan Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Południowo-Zachodniej SKOK
Prof. Daniel Navas Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie
Ulrich Nordhaus Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych
Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Przewodniczący Rady Programowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Marian Skutnik Prezes Południowo-Zachodniej SKOK

Aktywna parafia
Prowadzący: Ksiądz Tomasz Bazan Prezes Stowarzyszenia „Jestem" z Hrubieszowa
Ksiądz Sławomir Kokorzycki Proboszcz Parafii Korytowo i „Duszpasterz PGR-ów”

Rodzina na rynku pracy
Prowadzący: Waldemar Bartosz Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność
Konrad Konefał Dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw

Kultura i media
Prowadzący: Sergiusz Kieruzel Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Robert Tekieli Radio Józef

Jak kształcić i wychowywać ?
Prowadzący: Zbigniew Barciński Prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
Wacław Czakon Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo


Nagranie dźwiękowe - panel dyskusyjny "More and better jobs - Więcej i lepsza praca": pobierz .mp3 lub posłuchaj
Koncert : Mieczysław Szcześniak
Kościół pw. NMP na Piasku


Zwieńczeniem dnia był koncert Mieczysława Szcześniaka w Kościele pw. NMP na Piasku.

Obradom Tygodnia towarzyszą kiermasz wydawnictw chrześcijańskich oraz prezentacja organizacji oraz dobrych inicjatyw.
 strzałka do góry