Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław

PRELEGENCI


Grzegorz Bierecki

Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Absolwent Wydziału Humanistycznego i podyplomowych studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 80. działacz opozycyjny, uczestnik obrad „okrągłego stołu” w podzespole ds. nauki, oświaty i postępu technicznego. Na początku lat 90. dyrektor Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jeden z twórców systemu kas oszczędnościowo-kredytowych we współczesnej Polsce. Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej od 1992 r. Pod koniec lipca 2005 r. został wybrany na sekretarza Światowej Rady Związków Kredytowych (World Council of Credit Unions, Inc. - WCCU).


Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego


Ks Prałat Henryk Błaszczyk

Rektor Kapelanatu Zakonu Kawalerów Maltańskich


Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz

Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, proboszcz ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, członek Rady Fundacji Krzyżowa dla europejskiego porozumienia, członek fundacji charytatywnej Wrocław - Dortmund, jak również fundacji Ręce rękom, członek Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 11 czerwca 1976 r. został ordynowany na księdza ewangelickiego. Od 1994 biskup diecezji wrocławskiej. Biskup Bogusz został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego. Jest laureatem nagrody Brata Alberta. Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Michał Boni

Michał Boni, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kulturoznawstwa. Jako ekspert współpracował z fundacjami polskimi i międzynarodowymi, m.in. z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Instytutem Nauki o Człowieku w Wiedniu. W 1990 sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. W 1991 pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Ponownie pełnił funkcję wiceministra pracy i polityki socjalnej od 1992 do 1993. W latach 1997–2001 był szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej. W 2007 współtworzył program wyborczy Platformy Obywatelskiej. W styczniu 2008 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w KPRM i szefa Zespołu Doradców Strategicznych premiera Donalda Tuska.


Bernard Chenevez

Odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Francuskiego Tygodnia Społecznego


Zbigniew Chlebowski

Poseł Platformy Obywatelskiej, szef klubu parlamentarnego PO. Ukończył Wydział Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z Zarządzania Strategicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ma dyplom MBA. W 2001 r. zdobył mandat poselski. W 2003 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO. W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2005 roku ł raz drugi zdobył mandat poselski. W przyspieszonych wyborach w 2007 roku ponownie został posłem. W listopadzie 2007 roku klub Platformy wybrał Zbigniewa Chlebowskiego swoim szefem.


Siostra Małgorzata Chmielewska

Przełożona Wspólnoty "Chleb Życia". Absolwentka biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Najpierw pracowała z niewidomymi dziećmi w Laskach, organizowała pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Przymierzała się do wstąpienia do zakonu benedyktynek, później była u małych sióstr Karola de Foucauld. W 1990 roku wstępuje do wspólnoty w Bulowicach k. Kęt "Chleb Życia", zaś śluby wieczyste składa we Francji w 1998 roku. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.


Prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski

Profesor nauk prawnych, adwokat, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, polityk, twórca ZChN, poseł i marszałek Sejmu I kadencji, senator IV kadencji, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej (między innymi w powstaniu warszawskim). W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. Pracował jako wykładowca prawa i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1980 został doradcą NSZZ "Solidarność". Pracował jako wykładowca prawa i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1980 został doradcą NSZZ "Solidarność". 3 maja 2005 został odznaczony Orderem Orła Białego. W maju 2007 powołany do kapituły tego orderu. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela.


Wacław Czakon

Prezes Zarządu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, jeden z jej założycieli. Ukończył psychologię na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Współautor programu edukacyjno-wychowawczego realizowanego przez Fundację – Akademia Młodzieżowa: koordynacja działań nieformalnej struktury placówek opiekuńczo –wychowawczych działających autorskim programem (16 placówek). Kierował kilkudziesięcioma projektami międzynarodowymi. Podstawową formą działalności FSD jest program wychowawczy Akademia Młodzieżowa, wspierany przez inne formy działalności podejmowane w FSD, takie jak: Współpraca Międzynarodowa, Instytut na Rzecz Wychowania, Dom Akademii Młodzieżowej w Motyczu Leśnym czy Ośrodek Edukacji Społecznej.


Jarosław Duda

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Rafał Dutkiewicz

Prezydent Miasta Wrocław. Ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Zrobił absolutorium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W latach 80. pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim. Na przełomie lat 70. i 80. organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu. W latach 90. założył firmę „Signium” zajmującą się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. W okresie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach Solidarności we Wrocławiu. W 1989 roku pełnił funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w roku 1990 został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” we Wrocławiu. W 2002 został prezydentem Wrocławia.


Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski

Doktor filozofii, w latach 1993-2008 biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, obecnie biskup senior. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957, a sakrę biskupią 25 listopada 1978 z rąk arcybiskupa wrocławskiego Henryka Gulbinowicza. W 1992 r. został przeniesiony do diecezji legnickiej, a rok później – 19 lipca 1993 – do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i mianowany jej ordynariuszem. 29 grudnia 2007 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego.


Izabela Dzieduszycka

Ukończyła Akademię Handlową w Poznaniu. Pracowała w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego jako główny specjalista ds. przemysłu okrętowego. Wraz z mężem, Tadeuszem, powołała do życia Przymierze Rodzin – najpierw ruch (1983) gromadzący głównie dzieci i młodzież przy parafiach, potem stowarzyszenie (zarejestrowane w 1990) prowadzące działalność oświatową. Poza szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami (jest ich 9) stworzono uczelnię licencjacką dla nauczycieli, w której kształcą się liczni stypendyści z terenów dawnej Galicji. W listopadzie 1999 roku Przymierze Rodzin otrzymało pierwszą nagrodę (ex aequo ze Szkołą Biznesu w Nowym Sączu) w konkursie "Pro Publico Bono" na najlepszą inicjatywę pozarządową dziesięciolecia 1989-99. Izabela Dzieduszycka należy do grona założycieli Fundacji Konkurs Pro Publico Bono.


Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Socjolog. Ukończyła etnografię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. W ostatnich latach opublikowała lub wydała pod swoją redakcją kilka książek i wiele artykułów poświęconych problemem polskiej wsi, kapitałowi społecznemu, przedsiębiorczości i postawom Polaków wobec integracji z UE. Od 4 września 2007 członkini Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.


Ojciec Norbert Frejek SJ

Dyrektor Domu Spotkań im. Silesiusa we Wrocławiu. Do Zakonu Jezuitów wstąpił w 1994 r. Absolwent Wydziału Filozofii Wyższej Szkoły filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (praca z zakresu filozofii człowieka nt. „Nowy człowiek i nowe społeczeństwo w ujęciu Francisa Fukuyamy) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (praca magisterska z zakresu prawa kanonicznego nt. „Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce w świetle konkordatu z 1993 r.”). Współpracownik Jezuickiej Służby Uchodźcom w Niemczech w latach 1999-2001. Od października 2004 r. dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu – jezuickiego centrum społeczno-edukacyjnego zajmującego się formacja młodzieży i dorosłych oraz promocją praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.


Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski

Metropolita wrocławski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny teologii ATK. Członek Rady Naukowej i Komisji Nauki Wiary, a w obrębie tej ostatniej przewodniczący Sekcji Nauk Biblijnych. Członek Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1962 r. Dnia 20 lipca 1996 wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności biskupa ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, sakrę biskupią - poprzedzoną uroczystym ingresem do katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie - otrzymał w dniu 31 sierpnia 1996 r. Z kolei w dniu 8 września 1996 r. odbył ingres do konkatedry Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. 3 kwietnia 2004 r. ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim, ingres do Katedry Wrocławskiej 24 kwietnia 2004 r.


Roswitha Gottbehüt

Sekretarz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych


Prof. dr hab. Mirosław Handke

Profesor nauk chemicznych, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest profesorem nauk chemicznych. W latach 1993-1997 pełnił funkcję rektora AGH oraz wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Był także przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W latach 1997-2000 był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych z dziedziny fizykochemii krzemianów i spektroskopii oscylacyjnej.


Ksiądz Profesor Waldemar Irek

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1982 roku. W roku 1990 rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone doktoratem. Wykładowca na wielu uczelniach, m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym i Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej. Od 2004 roku jest rektorem Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. W 2003 został mianowany prałatem papieskim. Ma na swoim koncie ok. 100 publikacji z zakresu filozofii społecznej, etyki i teologii. Pełni funkcję sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolatu Świeckich w Warszawie oraz działa w Komisji ds. Genetycznie Modyfikowanych Organizmów Ministerstwa Ochrony Środowiska


Lilla Jaroń

Dyrektor Wydziału Edukacji, Urząd Miejski Wrocławia; wykształcenie wyższe ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą, a także rozliczne kursy krajowe i zagraniczne dotyczące oświaty, gospodarki rynkowej, organizacji pracodawców oraz funduszy unijnych. Od 2003 dyrektor Wydziału Edukacji - Urząd Miejski Wrocławia. Od 2008 zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Urząd Miejski Wrocławia. Jest przewodniczącą Rady Parafialnej w Kiełczowie, a także radną Powiatu Wrocławskiego.


Ksiądz Andrzej Jaroszuk

Wrocławianin, absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i stypendysta Fundacji Gerta Scharffenorth na Uniwersytecie w Heidelbergu Wydział Teologii Ewangelickiej. Od grudnia 2000 roku Duchowny Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jerzego w Żmigrodzie. Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej.


Arcybiskup Jeremiasz (Jan Anchimiuk)

Prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński. Przed wstąpieniem do seminarium był pracownikiem naukowym w Katedrze Egzegezy Prawosławnej Nowego Testamentu w Akademii Teologii Chrześcijańskiej w Warszawie (obecnie – doktor habilitowany teologii). Wyświęcony na biskupa w 1983 r. Wybitny ekumenista. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną . Członek międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, który dokonał ekumenicznego przekładu m.in. trzech Ewangelii: św. Marka, św. Jana i św. Łukasza.


Marek Jurek

Poseł X kadencji Sejmu PRL oraz I, IV i V kadencji Sejmu RP, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, 2005 - 2007 Marszałek Sejmu V kadencji. W latach 70- tych i 80- tych zaangażowany w działalność opozycyjną. W 1989 należał do założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Potem członek PiS. W kwietniu 2007 ogłosił decyzję o utworzeniu nowej, prawicowej partii politycznej o profilu chrześcijańsko-konserwatywnym pod nazwą Prawica Rzeczypospolitej. Zajmuje się także publicystyką. Współzałożyciel dwumiesięcznika "Christianitas". Autor książki "Reakcja jest objawem życia".


Dr Andrzej Juros

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Joanna Kluzik- Rostkowska

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Związana jako dziennikarz z tygodnikiem "Solidarność", "Expressem Wieczornym", miesięcznikiem "Konfrontacje", tygodnikiem "Wprost", "Nowe Państwo", a także z "Przyjaciółką”. W 2004 r. zajmowała stanowisko głównego specjalisty w biurze prasowym urzędu m.st. Warszawy. W 2005 r. pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Kobiet i Rodziny. 2005 - 2007 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 13 lipca 2007 r. do 13 sierpnia 2007 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Minister pracy i polityki społecznej od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007. Poseł na Sejm VI kadencji.


Longin Komołowski

Poseł na Sejm RP, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej (1997-2001)


Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP, Poseł PO, były minister obrony. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70- tych współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W czasie wybuchu stanu wojennego był internowany. Później, do 1989 roku był nauczycielem w niższym seminarium duchownym w Niepokalanowie. W 1989 roku został dyrektorem gabinetu w Urzędzie Rady Ministrów. Następnie cywilny wiceminister obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych w kolejnych rządach. Poseł na Sejm RP I, II, III, IV, V i VI kadencji, minister obrony narodowej w latach 2000-2001, wicemarszałek Sejmu V kadencji w latach 2005-2007. Od 5 listopada 2007 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.


Ksiądz Aleksander Konachowicz

Proboszcz Parafii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Pracę duszpasterską rozpoczął w Hajnówce. We Wrocławiu znalazł się w 1983 roku u boku Arcybiskupa Jeremiasza. Przez cztery lata służył jako diakon, potem jako osobisty sekretarz Biskupa. W 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał funkcję kanclerza w diecezji wrocławsko-szczecińskiej. W 1993 roku objął probostwo w parafii. W roku 1996 powstała również parafia wojskowa, której jestem kapelanem. Jest jednym z pomysłodawców inicjatywy Dzielnica Czterech Świątyń, a także akcji "Dzieciaki", promujących ekumenizm i działalność społeczną.


Janusz Łaznowski

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk od 1998r.Kierował zespołem ds. prawa pracy powołanym przez Komisję Krajową. W Komisji Trójstronnej uczestniczy w pracach zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych.Przed wyborem na przewodniczącego Zarządu Regionu „S” Dolny Śląsk pracował w dziale interwencji.Odznaczony honorową odznaką Państwowej Inspekcji Pracy za zasługi dla ochrony pracy.


Rafał Matusiak

Prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK


Tadeusz Mazowiecki

Premier RP (1989- 1991)


Anna Moskwa

Wiceprezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


Prof. Daniel Navas

Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie


Prof. dr hab. Leszek Pacholski

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia jest matematykiem. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracuje od 1980 roku, wcześniej był zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN. Jest autorem 34 publikacji, wiele lat spędził za granicą jako stypendysta lub profesor wizytujący, m.in. w Berleley, Paryżu, Yale, Oksfordzie itd. Specjalista z zakresu zastosowania logiki w informatyce. Odznaczony w 2000 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Leo Pauwels

b. Przewodniczący Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych


Waldemar Pawlak

Premier RP, Minister Gospodarki


Ojciec Marek Pieńkowski OP

Dominikanin, dr matematyki, wykładowca Kolegium Filozoficzno Teologicznego Dominikanów, dyrektor polskiego biura Stowarzyszenia ESPACES Centrum d/s europejskich, które ma swoje biura w Brukseli, Strasbourgu, Krakowie (biuro krakowskie obejmuje Europę środkową i wschodnią) oraz Berlinie (komórka studyjna). Kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.


Maciej Płażyński

Poseł na Sejm. Ukończył studia roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wojewoda gdański w latach 1990-1996, Marszałek Sejmu w latach 1997-2001, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, były przewodniczący tej partii i klubu parlamentarnego, poseł na Sejm III, IV i VI kadencji, Marszałek Sejmu III kadencji, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji. Jest fundatorem Fundacji Pomorskiej założonej dla propagowania postaw aktywności i przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi z najuboższych rodzin.


Waldemar Rataj

Prezes Fundacji Konkurs Pro Publico Bono


Tomasz Różniak

Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw


Jacek Rybicki

KK NSZZ "Solidarność"


Tomasz Sadowski

Psycholog, społecznik, założyciel Wspólnot „Barka” dla odrzuconych i przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka”. W latach 1989 – 2004 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla grup najuboższych i zaniedbanych społecznie. Zaangażowany społecznie. Ponadto jest członkiem organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Otrzymał liczne wyróżnienia, nagrody i tytuły.


Krzysztof Stanowski

Wiceminister Edukacji Narodowej. Ukończył studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1982-1984 współzałożyciel struktur podziemnej Solidarności i władz regionalnych w Regionie Środkowo-Wschodnim. Współpracownik podziemnych wydawnictw oraz prasy regionalnej i ogólnopolskiej. Pierwszy Naczelnik, a następnie Sekretarz Generalny ZHR. Od 2001 roku do listopada 2007 Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Janusz Steinhoff

W 1985 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Był współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na Politechnice Śląskiej. W latach 1990-1994 sprawował funkcję prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Jako ekspert "Solidarności" uczestniczył w obradach "okrągłego stołu". Współzakładał i wiceprzewodniczył Partii Chrześcijańskich Demokratów. Opracował program AWS dotyczący restrukturyzacji górnictwa. W gabinecie Jerzego Buzka pełnił funkcję ministra gospodarki, a po rozpadzie koalicji AWS-UW - także wicepremiera. Od stycznia 2002 r. jest wiceprezesem SKL-Ruch Nowej Polski.


Janusz Śniadek

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" od września 2002. W 1981 ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. Od sierpnia 1981 prowadził działalność w "Solidarności". W czasie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach Związku. W latach 1989-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej "Solidarności" w Stoczni Gdynia. W 1998 został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego "Solidarności", a od września 2002 stoi na czele NSZZ „Solidarność”.


Ojciec dr Zdzisław Świniarski

Zastępca dyrektora Caritas Polska. Jest zakonnikiem Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, nazywanych popularnie sercanami białymi. Ukończył studia teologii biblijnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Teologicznym. W roku akademickim 1993-94 studiował w Instytucie Jana XXIII w Madrycie. Przez 4 lata kierował wydawnictwem, prowadzonym przez swoje zgromadzenie. W 2002 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum, a w latach 2002-2004 pracował w USA, we wspólnocie meksykańsko-amerykańskiej w parafii Serca Jezusowego w Edynburgu. Pomagał tam ubogiej ludności meksykańskiej koczującej w slumsach. Działalność charytatywna jest jednym z charyzmatów Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, które powstało w 1800 r. W Polsce jest 63 sercanów białych, na całym świecie ok. tysiąca.


Ojciec Bogusław Trzeciak SJ

Jezuita, absolwent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie i Papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie. Doktor nauk prawnych, od roku 2001 jest wykładowcą prawa kanonicznego i stosunków państwo-Kościół na Bobolanum w Warszawie oraz dyrektorem Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE w Warszawie. W latach 2002-2005 pełnił obowiązki szefa Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest autorem książek p.t. „Relacje państwo-Kościół. O polskim Konkordacie '93” i „ Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i z Polską”. Jest również red. nacz. czasopisma „Kościół w Europie” wydawanego przez OCIPE w Warszawie.


Jarosław Urbaniak

Poseł na Sejm RP


Lech Wałęsa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990- 1995. Legendarny przywódca „Solidarności”. W latach 1967 –1983, z przerwami, pracownik Stoczni Gdańskiej. Zwalniany z pracy za działalność związkową. W grudniu 1970 r. członek Komitetu Strajkowego. Od 1978 r. członek komitetu założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Współzałożyciel NSZZ Solidarność. W stanie wojennym internowany (od grudnia 1981 do listopada 1982 r.). Po zwolnieniu kontynuował działalność polityczną i związkową. W latach 1987 – 90 przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność. W 1989 r. współtwórca porozumień Okrągłego Stołu. W 1983 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Przewodniczący delegacji opozycji w negocjacjach przy Okrągłym Stole. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 1990-1995. W 1995 ufundował Instytut Lecha Wałęsy. Liczne tytuły i odznaczenia. Jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-politycznego w Polsce i za granicą. Dzięki jego zagranicznym wizytom utrzymuje kontakt z przywódcami światowymi i przedstawicielami rozmaitych stowarzyszeń i organizacji.


Ojciec Ludwik Wiśniewski OP

Dominikanin, duszpasterz środowisk niepodległościowych, legendarny kapelan Solidarności, wychowawca i przyjaciel młodzieży. Był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie. Współtworzył i wspomagał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Komitet Obrony Robotników (KOR), Ruch Młodej Polski, Ruch Obrony Rolników. Od samego początku został kapelanem Solidarności. W stanie wojennym organizował pomoc represjonowanym. Po odzyskaniu niepodległości, w latach 90 tych ubiegłego wieku, pracował w parafii św. Katarzyny w Sankt Petersburgu. Odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również tytuł "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". Aktualnie duszpasterz Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw i twórca Akademii „Złota 9”.
 strzałka do góry