Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław


PROGRAM I TYGODNIA

PIĄTEK 11 KWIETNIA 2008

16.00 Sesja otwierająca

Sesja otwierająca
Jego Magnificencja Ksiądz Prof. dr hab. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Anna Moskwa - Wiceprezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, Dyrektor Organizacyjny Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski
Rafał Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wrocław
Ojciec Norbert Frejek SJ - Dyrektor Domu Spotkań Angelusa Silesiusa, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Tomasz Różniak - Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, Dyrektor Programowy Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

17.00

Wyzwania chrześcijan w XXI wieku
Lech Wałęsa - Prezydent RP (1990- 1995)

18.00

Wspólnotowość drogą rozwoju Polski: solidarne państwo - solidarne społeczeństwo
Michał Drozdek - Prezes Instytutu im. I. Paderewskiego
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski - Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej
ksiądz Aleksander Konachowicz - Proboszcz Parafii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Rafał Matusiak - Prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK
Maciej Płażyński - Poseł na Sejm RP, Marszałek Sejmu (1997-2001), Wicemarszałek Senatu (2004- 2006)
Janusz Śniadek - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Ojciec Ludwik Wiśniewski OP - Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

19.00

Europejski wymiar wspólnotowości
Leo Pauwels - b. Przewodniczący Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych

20.00

Uroczysta kolacja
Kolacja wydana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

SOBOTA 12 KWIETNIA 2008

8.00

Msza święta
Kościół Akademicki pw. św. App. Piotra i Pawła (ul. Katedralna 4)

9.00

Przemówienie otwierające część plenarną : „Wyzwania polskiej solidarności”
Jego Magnificencja Ksiądz Prof. dr hab. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

9.30

Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji
Prof. Daniel Navas Vega - Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

10.00

Co znaczy solidarność dziś?
Moderator - Tomasz Sadowski - Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

Biskup Ryszard Bogusz - Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego RP
Dr Barbara Fedyszak- Radziejowska - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ks. Andrzej Jaroszuk - Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej
Longin Komołowski - Poseł na Sejm RP, Wicepremier Minister Pracy i Polityki Społecznej (1997-2001)
Jacek Rybicki - Sekretarz KK NSZZ "Solidarność"
Ojciec dr Zdzisław Świniarski - Zastępca Dyrektora Caritas Polska

12.00

Sukces regionu zadaniem wspólnoty lokalnej
Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Dr Andrzej Juros - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Janusz Steinhoff - Wicepremier Minister Gospodarki (1997- 2001)

13.00

Rola Tygodni Społecznych we Francji i Europie
Bernard Chenevez - Odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Francuskiego Tygodnia Społecznego

13.30

Wspólnotowość rynku pracy - kształcenie odpowiedzialność współpraca - wyzwania europejskie
Roswitha Gottbehüt - Sekretarz Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych

15.30

Edukacja i wychowanie - klucz do rozwoju Polski
Moderator - Wacław Czakon - Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Siostra Małgorzata Chmielewska - Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”
Prof. dr hab. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej (1997- 2000)
Dr Tomasz Homa SJ - Prodziekan Wydziału Filozoficznego WSFP "Ignatianum" w Krakowie
Lilla Jaroń - Dyrektor Wydziału Edukacji Urząd Miasta Wrocław
Prof. dr hab. Leszek Pacholski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

16.15

Niepełnosprawność jako wyzwanie dla polityki i społeczeństwa
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk - Rektor Kapelanatu Zakonu Kawalerów Maltańskich
Jarosław Duda - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

17.00

Spotkania grup roboczych - prace grup odbywają się równolegle
Od dialogu do partnerstwa i umowy społecznej – Polska na TAK
Prowadzący: Michał Drozdek Prezes Instytutu im. I. Paderewskiego
Dr Andrzej Juros Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Andrzej Zybała Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

More and better jobs – Więcej i lepsza praca
Prowadzący: Jan Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Południowo-Zachodniej SKOK
Prof. Daniel Navas Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie
Ulrich Nordhaus Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych
Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Przewodniczący Rady Programowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Marian Skutnik Prezes Południowo-Zachodniej SKOK

Aktywna parafia
Prowadzący: Ksiądz Tomasz Bazan Prezes Stowarzyszenia „Jestem" z Hrubieszowa
Ksiądz Sławomir Kokorzycki Proboszcz Parafii Korytowo i „Duszpasterz PGR-ów”

Rodzina na rynku pracy
Prowadzący: Waldemar Bartosz Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność
Konrad Konefał Dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw

Kultura i media
Prowadzący: Sergiusz Kieruzel Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Robert Tekieli Radio Józef

Jak kształcić i wychowywać ?
Prowadzący: Zbigniew Barciński Prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
Wacław Czakon Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

20.00

Koncert : Mieczysław Szcześniak
Kościół pw. NMP na Piasku

NIEDZIELA 13 KWIETNIA 2008

9.00

Wartości tożsamość przyszłość- co będziemy cenić w XXI wieku?
Gość specjalny - Profesor Wiesław Chrzanowski - Marszałek Sejmu RP (1991- 1993)
Gość specjalny - Tadeusz Mazowiecki - Premier RP (1989- 1991)

Moderator - Waldemar Rataj - Prezes Fundacji Konkursu Pro Publico Bono

Izabela Dzieduszycka - Przewodnicząca Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”
Marek Jurek - Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu (2005-2007)
Ojciec Marek Pieńkowski OP - Dominikańskie Centrum Duchowości Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES)
Ojciec Bogusław Trzeciak - Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE)
Jarosław Urbaniak - Poseł na Sejm RP

10.45

Podsumowanie pracy grup roboczych
Przyjęcie Deklaracji Końcowej Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Podsumowanie Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

113.00

Msza święta - Parafia katedralna p.w. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Całości towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw chrześcijańskich oraz prezentacja organizacji oraz dobrych inicjatyw
Media o Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym w 2008 roku strzałka do góry