Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraI CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"

11-13 kwietnia 2008, Wrocław

ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2008 r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy Placu Katedralnym 1

Program Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w 2008 roku

Chrześcijański Tydzień Społeczny w 2008 roku został objęty honorowym patronatem

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego
JE Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego oraz
Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.

Gościem Honorowym Tygodnia będzie Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa na trwałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w Polsce. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Społecznego jest „Wspólnotowość drogą rozwoju Polski". Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko– społecznych, wypracowywanie i artykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpią inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. W tym roku weźmie w nim udział ponad 300 osób.

Tydzień Społeczny podejmie dyskusję nad głównymi problemami społecznymi, między innymi takimi obszarami tematycznymi jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny, prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wierzymy, iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych. Kwietniowy Chrześcijański Tydzień Społeczny będzie jednocześnie spotkaniem inaugurującym, które określi dalszy plan pracy.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się zarówno z części panelowej, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych. Część warsztatowa polega na pracy w grupach roboczych, w których podjęta zostanie dyskusja nad poszczególnymi problemami społecznymi, wypracowywane będą wspólne stanowiska. Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w pracy grup w ciągu roku. Tygodniowi towarzyszyć będą targi wydawnictw chrześcijańskich. Ponadto będzie możliwość udziału w prezentacji dobrych inicjatyw, polegającej na przedstawieniu organizacji i podejmowanych przez nie działań. Swoje materiały może zaprezentować każdy z uczestników Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Podczas spotkania odbędzie się również koncert Mieczysława Szcześniaka i Gospel Joy.

Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.

W skład Komitetu Organizacyjnego w 2008 roku wchodzą:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Dom Spotkań Angelusa Silesiusa; Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania; Stowarzyszenie Pedagogów Natan; Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej; Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw; Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE); Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES); Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich; Przymierze Rodzin; Centrum Informacji Obywatelskiej; Caritas Polska; Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”; Instytut Paderewskiego; Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo; Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrzescijańkiej Polska YMCA; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Powyższa lista ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do wspólnego tworzenia tego dzieła.

Tydzień społeczny w 2008 roku został objęty patronatem medialnym przez:
TVP Info, Katolicką Agencję Informacyjną, Gościa Niedzielnego, Radio Rodzina Rozgłośnię Archidiecezji Wrocławskiej, Portal Przeznaczeni.pl oraz Portal Opoka.org.pl.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

O. Norbert Frejek SJ
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

Media o Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym w 2008 roku
Program Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w 2008 roku


List Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego - PDF
List Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego - PDF
List Prezydenta Miasta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza - PDF.


 strzałka do góry