Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

II Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywający się w dniach 22- 24. 05. 2009 pod hasłem „Solidarność dla przyszłości” w Lublinie to płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. W roku bieżącym chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej refleksji.

Znajdujemy się w szczególnym momencie dla naszego kontynentu i świata, w momencie, kiedy kryzys przenika poszczególne dziedziny naszego życia, a ucieczka w egoizm i ochronę swojego wydaje się być najprostszym sposobem załagodzenia konfliktów. W czasie Tygodnia pragniemy poszukiwać dróg solidarności jako wzmocnienia wspólnot lokalnych i nowych rozwiązań społeczno- gospodarczych dla Polski i Unii Europejskiej.Deklaracja końcowa

My, uczestnicy ogólnopolskiego II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego zgromadzeni w Lublinie odwołujemy się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia polskiego "Sierpnia" i "Solidarności". Jako spotkanie organizacji chrześcijańsko - społecznych, związku zawodowego „Solidarność”, przedstawicieli samorządów, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, świata nauki - osób działających na rzecz dobra wspólnego i solidarności chcemy służyć budowie sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach. Inspirację dla swoich działań czerpiemy ze społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

Uważamy za encykliką „Centessimus annus”, że nauka społeczna sama w sobie ma wartość narzędzia ewangelizacji: głosi ona Boga i tajemnicę zbawienia w Chrystusie każdemu człowiekowi i z tej samej racji objawia człowieka samemu sobie. Podejmuje zagadnienia najistotniejsze dla życia społecznego dotyczące rodziny, wychowania, kultury, życia gospodarczego, szacunku do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wprost odwołujemy się do podstawowych zasad życia społecznego: solidarności, pomocniczości, wspólnotowości i dobra wspólnego.

Wracamy do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako orędownik wolności i solidarności wzywając: „Solidarność — to znaczy: jeden i drugi. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.”

Pełny tekst Deklaracji Końcowej
DZIEŃ PIERWSZY

Powitanie uczestników II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego Przemówienia otwierające II Chrześcijański Tydzień Społeczny Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat – próba bilansu. Solidarność w XXI wieku PEŁNA RELACJA

DZIEŃ DRUGI

Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne społeczeństwo. Rodzina i praca - wyzwania społeczności. Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku. Globalne wyzwania solidarności. Model społeczno-gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy? Migracje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na życie społeczne i gospodarcze. Seminaria grup roboczych PEŁNA RELACJA

DZIEŃ TRZECI

Sprawozdania i podsumowanie prac grup roboczych Solidarność dziś - to nam się udaje, – dobre przykłady. Dziedzictwo polskiej "Solidarności" - wyzwania dla przyszłości. PEŁNA RELACJAPATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ

Umiejmy dostrzegać te wielkie wyzwania, które niesie czas, abyśmy nie dali się zaskoczyć przyszłości. Śmiem twierdzić, że w naszym spojrzeniu na Solidarność patrzymy w przeszłość koncentrując uwagę nie na tym co najważniejsze. Powinniśmy patrzeć w przyszłość. Dzisiejsze ukierunkowanie w stronę przyszłości jest dla mnie pięknym znakiem otwarcia

powiedział Arcybiskup Józef Życiński na inauguracji II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

  PROGRAM 2010   MEDIA o TYGODNIU   RELACJE : 1 DZIEŃ | 2 DZIEŃ | 3 DZIEŃ


SOLIDARNOŚĆ JEST WYZWANIEM

Według Wiceprzewodniczącej Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych Pani Janiny Svediene z Litwy solidarność jest ważnym wyzwaniem dla organizacji pracodawców i pracowników. Myślę, że solidarność jest potrzebna Polsce i Litwie, szczególnie dziś w dobie kryzysu finansowego i ekonomicznego - zaznaczyła. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest wydarzeniem, które ma promować inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz zapoczątkować poważną dyskusję i dialog pomiędzy różnymi środowiskami chrześcijańsko - społecznymi w Polsce. Ma także służyć wypracowaniu wspólnych stanowisk tych środowisk dla przyszłości Polski i jej miejsca we wspólnej Europie.

 WIĘCEJ


SOLIDARNOŚĆ

Kluczem do zrozumienia solidarności jest dobro wspólne. Przyjęcie tej zasady w polityce jest bardzo ważne. Solidarność przez duże "S" to broniący praw pracowników związek zawodowy, ale nie można zapominać o innej solidarności. Słowo solidarność zostało dziś zdewaluowane i często jest używane do politycznych celów. Słowo to zostało zniekształcone z przyczyn politycznych. Solidarność jest potrzebna w życiu publicznym, w polityce, także w polityce międzynarodowej. Obecnie w czasach kryzysu nie powinniśmy promować protekcjonizmu, ale właśnie zasadę solidarności. Tak właśnie dziś postępuje Bruksela. To przemyślenia ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy w czasie drugiego dnia obrad.

 WIĘCEJ

 strzałka do góry