Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

DZIEŃ PIERWSZY - 22 MAJA 2009Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.

Jan Paweł II - Gdańsk-Zaspa, 12 czerwca 1987 r.


II Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywający się w dniach 22- 24. 05. 2009 pod hasłem „Solidarność dla przyszłości” w Lublinie to płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Ich celem jest prezentacja zaangażowania społecznego chrześcijan w Polsce. II Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem organizacji, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich małych społecznościach, w regionie, w Polsce. Tydzień Społeczny jest kilkudniowym spotkaniem środowisk chrześcijańsko-społecznych, nawiązującym do licznych podobnych inicjatyw organizowanych w Polsce przed- i powojennej, niemieckich Katolikentagów, francuskich Tygodni Społecznych oraz wszelkich europejskich inicjatyw o podobnym charakterze.

Ogólny temat „Solidarność dla przyszłości” nawiązuje do jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego, jakim jest solidarność. Słowo to ma szczególne znaczenie w historii Polski. W roku bieżącym obchodzimy szereg rocznic doniosłych wydarzeń, które zmieniły naszą ojczyznę i dzieje całego kontynentu. Chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Chcemy wracać do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako papież i orędownik wolności i solidarności. Chcemy na nowo odczytywać wyzwania solidarności i szukać jej znaczenia dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Tegoroczne spotkanie jest drugim z cyklu stałych spotkań środowisk chrześcijańskich; wydarzenie to na trwałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w naszym kraju. Celem Tygodnia jest prezentacja i promocja zaangażowania społecznego chrześcijan w Polsce; bierze w nim udział ok. 250 osób z całej Polski.

Inauguracja Tygodnia na Zamku Lubelskim

"Solidarność dla przyszłości"
Abp Józef Życiński, Arcybiskup Metropolita Lubelski
Janina Švedienė, Wiceprezydent Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Litwa
abp Józef Życiński oraz uczestnicy dla Radia Lublin


Umiejmy dostrzegać te wielkie wyzwania, które niesie czas, abyśmy nie dali się zaskoczyć przyszłości powiedział Arcybiskup Józef Życiński na inauguracji II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

Na Zamku Lubelskim spotkali się przedstawiciele środowisk chrześcijańsko - społecznych z całej Polski, aby podsumować sukcesy i porażki 20 lat wolnej Polski oraz dyskutować o głównych współczesnych problemach społecznych i ekonomicznych.

Arcybiskup Józef Życiński powiedział, że cieszy się z przesłania, które wyraża się w temacie Tygodnia: Solidarność dla przyszłości. Śmiem twierdzić, że w naszym spojrzeniu na Solidarność patrzymy w przeszłość koncentrując uwagę nie na tym co najważniejsze - powiedział arcybiskup Życiński.

Powinniśmy patrzeć w przyszłość. Dzisiejsze ukierunkowanie w stronę przyszłości jest dla mnie pięknym znakiem otwarcia - podkreślił. Nie możemy zapominać historii - podkreśla Lubelski Metropolita abp. Józef ŻycińskiWedług Wiceprzewodniczącej Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych Pani Janiny Svediene z Litwy solidarność jest ważnym wyzwaniem dla organizacji pracodawców i pracowników. Myślę, że solidarność jest potrzebna Polsce i Litwie, szczególnie dziś w dobie kryzysu finansowego i ekonomicznego - zaznaczyła.


Chrześcijański Tydzień Społeczny jest wydarzeniem, które ma promować inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz zapoczątkować poważną dyskusję i dialog pomiędzy różnymi środowiskami chrześcijańsko - społecznymi w Polsce. Ma także służyć wypracowaniu wspólnych stanowisk tych środowisk dla przyszłości Polski i jej miejsca we wspólnej Europie.


W ciągu trzech dni obrad na Zamku Lubelskim odbędą się debaty i dyskusje panelowe, seminarium grup roboczych, a także prezentacja dobrych przykładów inicjatyw Pro Publico Bono w Polsce. Obecnie trwa debata mająca na celu podsumowanie 20 lat wolnej Polski.Wicemarszałek województwa lubelskiego Jacek Sobczak stwierdził, że Chrześcijański Tydzień Społeczny to bardzo ważne wydarzenie. Odnosząc się do tematu konferencji powiedział, że solidarność to słowo, które nas zawsze jednoczyło i będzie jednoczyć także w przyszłości.

Marian Król

O Solidarności dla przyszłości mówi przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZLeszek Walczak

O wyzwaniach dla współczesnych mówi przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność

„Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat – próba bilansu.”
Bożena Borys – Szopa, Doradca Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Forum Ekonomicznego
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
Prof. Wiesław Kamiński, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2005-2008.
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
Prof. Zbigniew Zaleski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Zbigniew Zaleski

europarlamentarzysta, wykładowca KUL

Waldemar Bartosz

Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność Waldemar Bartosz podkreśla,że szczególnie ważne jest miejsce, w którym odbywa się Chrześcijański Tydzień Społeczny.

Solidarność w XXI wieku
Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dyskusją o solidarności w XXI wieku zakończył się pierwszy dzień obrad Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w swoim wystąpieniu podjął próbę zdefiniowania współczesnej solidarności, która powinna być wspólnotą działania, wspólnotą celów, ale także powinna być oparta na odpowiedzialności i uczestnictwie.

Ten kto doświadcza solidarności nie może pozostać bierny. Musi też uczestniczyć - stwierdził. Nawiązując do obecnej sytuacji w Polsce zaznaczył, iż wciąż pogłębia się rozwarstwienie społeczne, dysproporcja pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi. Ponadto wciąż mamy niskie nakłady na opiekę zdrowotną, kryzys demograficzny i nieefektywną politykę prorodzinną.

Postawił pytanie, że być może Polski nie stać na solidarność w jej współczesnym rozumieniu? I jednocześnie zaprzeczył, iż Polska jest państwem solidarnym oraz skrytykował "doktrynalną politykę oszczędności", która jego zdaniem może nas drogo kosztować. Receptą na rozwiązanie kryzysowej sytuacji mógłby być jednak nowy ład społeczny oparty na zrozumieniu, że trzeba inwestować w człowieka, a także np. subsydiowane zatrudnienie, które wsparłoby przedsiębiorców i zmniejszyło skalę wzrostu bezrobocia.
Kuluary
 strzałka do góry