Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

DZIEŃ DRUGI - 23 MAJA 2009„Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne społeczeństwo.”
Andrzej Czuma, Minister Sprawiedliwości RP - Prokurator Generalny RP
Maciej Płażyński, Prezes „Wspólnoty Polskiej”
Prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy
Nie dewaluujmy słowa solidarność

Wystąpieniem ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy rozpoczął się drugi dzień obrad Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Minister Czuma powiedział, iż kluczem do zrozumienia solidarności jest dobro wspólne. Przyjęcie tej zasady w polityce jest bardzo ważne.

Zdaniem ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy solidarność przez duże "S" to broniący praw pracowników związek zawodowy, ale nie można zapominać o innej solidarności

W swoim wystąpieniu minister podzielił się refleksjami na temat "Jakiej solidarności potrzebujemy?". Stwierdził, że słowo solidarność zostało dziś zdewaluowane i często jest używane do politycznych celów. Słowo to zostało zniekształcone z przyczyn politycznych - powiedział. Solidarność jest potrzebna w życiu publicznym, w polityce, także w polityce międzynarodowej.

Obecnie w czasach kryzysu nie powinniśmy promować protekcjonizmu, ale właśnie zasadę solidarności. Tak właśnie dziś postępuje Bruksela - zaznaczył minister.Nie dewaluujmy słowa solidarność

Obecnie trwa dyskusja uczestników debaty "Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne społeczeństwo", w której wzięli udział m.in. minister sprawiedliwości Andrzej Czuma, Maciej Płażyński, Prof. Jerzy Stępień oraz Leszek Walczak - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy.

Podsumowując Tydzień Społeczny prof. Jerzy Stępień powiedział, że zostały poruszone wszystkie istotne problemyZakończyła się pierwsza debata próbująca określić jakiej solidarności potrzebujemy. Marszałek Maciej Płażyński zaznaczył, że Polska była państwem solidarnym dla 90% społeczeństwa w sierpniu roku 1980, kiedy mit solidarności miał głębokie korzenie. Po 1989 roku odeszliśmy od tego przekonania, że jesteśmy narodem i państwem solidarnym. Myślę, że gdzieś ta solidarność zginęła w egoizmie - stwierdził Płażyński. Zapanowała filozofia "dorabiaj się, licz na własne siły, przebijaj się". Ale to jest filozofia dla silniejszych, dla bardziej prężnych. W każdym społeczeństwie jest tak, że jest pewna grupa, która radzi sobie samodzielnie, a reszta jest słabsza.

Biorący udział w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym Maciej Płażyński zadaje konkretne pytanie

My, Polacy przechyliliśmy się w stronę wspierania tych, którzy są silni kosztem tych słabszych. I właśnie stąd nierówności społeczne, nieufność, brak poczucia bezpieczeństwa, które są kłopotem w czasach kryzysu - powiedział Płażyński.Przewodniczący NSZZ "Solidarność" regionu bydgoskiego Leszek Walczak zaznaczył, że związek zawsze starał się, żeby dzielić wspólnie i wspólnie dyskutować o transformacji, o kryzysie. Nie można dopuścić do tego, żeby tylko pracownicy ponosili koszty transformacji.

Chcemy rozmawiać. Dążymy do tego, aby odzyskać to, co było kiedyś naszym hasłem, czyli prawda, godność, wolność i sprawiedliwość - podkreślił Walczak.

Podsumowując jakość debaty o solidarności w Polsce minister Czuma zaznaczył, że nie podziela obawy, że nie ma debaty o prawdziwej solidarności. Taka debata toczy się obecnie i toczyła się także w czasach niewoli na łamach niezależnych pism.
U tych, którzy narzekają, że debaty nie ma zauważam tęsknotę do zbudowania jednej definicji prawdy. A takiej nie ma. Te wartości trzeba definiować każdego dnia. O demokrację i solidarne państwo musimy walczyć, musimy pracować, aby była ona silniejsza i bardziej autentyczna - powiedział minister Czuma.Po zakończeniu debaty minister Czuma spotkał się z młodzieżą Akademii Złota 9. Tematem spotkania była działalność niepodległościowa w czasach komunistycznych.


„Rodzina i praca - wyzwania społeczności.”
Longin Komołowski, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 1997-2001.
Ks. Dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Henryk Cioch, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Adam Cichocki, Wojewoda Lubelski w latach 1991-1993„Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku.”
O. Tomasz Dostatni OP, Prezes Fundacji „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża
Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Rektor Kapelanatu Zakonu Maltańskiego
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika "WIĘŹ", Dyrektor Programowy Laboratorium WIĘZI
Ks. Prof. Stanisław Zięba, Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL„Globalne wyzwania solidarności.”
Eloy Bedoya, Fundacion Humanismo y Democracia, Hiszpania
Francisco Rivas Gómez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Niemcy„Model społeczno-gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”
Michał Drozdek, B.Prezes Instytutu Paderewskiego
Krzysztof Żuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”„Migracje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na życie społeczne i gospodarcze.”
Maria Reina Martin, Sekretarz Wykonawczy Fidestra , PortugaliaSeminaria grup roboczych
Rodzina i praca
Edukacja i wychowanie
Aktywna parafia
Dialog społeczny i aktywność obywatelska
Migracje w Europie Środkowo-Wschodniej


 strzałka do góry