Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

PROGRAM II TYGODNIAPIĄTEK 22 MAJA 2009

15.00

Powitanie uczestników II Chrześcijańskiego Tygodnia Społeczneg
Zygmunt Nasalski, Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku
Marian Król, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.
Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

15.30

Przemówienia otwierające II Chrześcijański Tydzień Społeczny:
Abp Józef Życiński, Arcybiskup Metropolita Lubelski
Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie (zaproszony)
Janina Švedienė, Wiceprezydent Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Litwa

16.30 –18.30

„Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat – próba bilansu.”
Bożena Borys – Szopa, Doradca Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Forum Ekonomicznego
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
Prof. Wiesław Kamiński, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2005-2008.
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
Prof. Zbigniew Zaleski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

18.30

Solidarność w XXI wieku
Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

SOBOTA 23 MAJA 2009

09.00 -10.30

„Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne społeczeństwo.”
Andrzej Czuma, Minister Sprawiedliwości RP - Prokurator Generalny RP
Maciej Płażyński, Prezes „Wspólnoty Polskiej”
Prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy

10.30 -12.00

„Rodzina i praca - wyzwania społeczności.”
Longin Komołowski, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 1997-2001.
Ks. Dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Henryk Cioch, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Adam Cichocki, Wojewoda Lubelski w latach 1991-1993

12.30 –13.30

„Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku.”
O. Tomasz Dostatni OP, Prezes Fundacji „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża
Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Rektor Kapelanatu Zakonu Maltańskiego
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika "WIĘŹ", Dyrektor Programowy Laboratorium WIĘZI
Ks. Prof. Stanisław Zięba, Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL

14.30 -15.00

„Globalne wyzwania solidarności.”
Eloy Bedoya, Fundacion Humanismo y Democracia, Hiszpania
Francisco Rivas Gómez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Niemcy

15.00 –17.00

„Model społeczno-gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”
Michał Drozdek, B.Prezes Instytutu Paderewskiego
Krzysztof Żuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”

17.00 –17.30

„Migracje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na życie społeczne i gospodarcze.”
Maria Reina Martin, Sekretarz Wykonawczy Fidestra , Portugalia

17.30 –19.00

Seminaria grup roboczych
Rodzina i praca
Edukacja i wychowanie
Aktywna parafia
Dialog społeczny i aktywność obywatelska
Migracje w Europie Środkowo-Wschodniej

NIEDZIELA 24 MAJA 2009

09.00 -10.00

Sprawozdania i podsumowanie prac grup roboczych

10.00 -11.00

„Solidarność dziś - to nam się udaje, – dobre przykłady.”
O. Dr Filip Buczyński, Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznań

11.00 -12.30

„Dziedzictwo polskiej "Solidarności" - wyzwania dla przyszłości.”
O. Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz
O. Dr Tomasz Homa SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jarosław Gowin, Poseł na Sejm RP (zaproszony)

13.00

Msza Święta, Bazylika Św. Krzyża O.O Dominikanów w Lublinie


 strzałka do góry