Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Solidarność dla przyszłości"

22-24 maja 2009

ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w II Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 22- 24 maja 2009 r. na Zamku w Lublinie.

Chrześcijański Tydzień Społeczny w 2009 roku został objęty honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego, Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

Tegoroczne spotkanie jest drugim z cyklu stałych ogólnopolskich spotkań środowisk chrześcijańskich; wydarzenie to na trwałe wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w naszym kraju. Ogólny temat „Solidarność dla przyszłości” odwołuje się do jednej z podstawowych zasad nauczania społecznego, jakim jest solidarność. Słowo to ma szczególne znaczenie w historii Polski. W roku bieżącym obchodzimy szereg rocznic doniosłych wydarzeń, które zmieniły naszą ojczyznę i dzieje całego kontynentu. Chcemy nawiązać do tradycji Sierpnia sprzed 20 lat; gdzie solidarność przyniosła wolność i nadzieję. Chcemy wracać do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed 30 laty po raz pierwszy stanął na naszej ziemi jako papież i orędownik wolności i solidarności. Chcemy na nowo odczytywać wyzwania solidarności i szukać jej znaczenia dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: Lech Wałęsa , Prezydent RP; Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu, Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości; Ksiądz Prof. Alfred Wierzbicki - Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, Jerzy Buzek - Premier w latach 1997-2001; Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Profesor dr hab.Wiesław Kamiński, Prof. Dr hab. Zbigniew Zaleski - Poseł do PE, Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu w latach 1997-2001, Prezes „Wspólnoty Polskiej”, Longin Komołowski - Wicepremier, Minister Pracy w latach 1997-2001, Janusz Śniadek - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Jacek Rybicki – Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”, Waldemar Bartosz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego, Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Forum Ekonomicznego, Prof. Jerzy Stępień - b. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Ksiądz dr Stanisław Fel- Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, Bożena Borys- Szopa - Doradca Prezydenta RP, Zbigniew Nosowski - Redaktor Naczelny „Więzi”, Waldemar Rataj - Prezes Fundacji Pro Publico Bono; Ojciec Ludwik Wiśniewski OP - Klasztor Ojców Dominikanów. Wśród gości zagranicznych Tygodnia będą m.in.: Francisco Rivas Gomez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych oraz Rafael Rodriquez Panga, Prezes Fundacji Humanismo y Democracia.

W czasie Tygodnia będą poruszane następujące tematy: „Obywatele, społeczeństwo, państwo- XX lat polskich przemian- jacy jesteśmy”, „ Wolni do XX lat- co zyskaliśmy”, „Jakiej solidarności potrzebujemy”, „ Rodzina i praca- wyzwania współczesności”, „Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku”, „Model społeczno- gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”, „Solidarność dziś”, „Edukacja i wychowaniem kluczem do rozwoju Polski, „Aktywna parafia” oraz wiele innych dotyczących tematyki społecznej.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się zarówno z części panelowej, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to wybitni przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, świat nauki, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Socjologii, Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES), Przymierze Rodzin, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Centrum Informacji Obywatelskiej, Caritas Polska, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Europejskie Centrum Rozwoju Młodzieży i Demokracji Lokalnej.

II Chrześcijański Tydzień Społeczny organizowany jest w ramach ogólnopolskich uroczystości ogłoszonych przez NSZZ „Solidarność”: Rok 2009 rokiem Niepodległości i Solidarności.

Tydzień Społeczny w 2009 roku został objęty patronatem medialnym przez: TVP Info, Katolicką Agencję Informacyjną, Gościa Niedzielnego, magazyn Familia, Radio Lublin oraz Radio Er.

Organizatorzy zapewniają materiały, zakwaterowanie i wyżywienie na czas konferencji. Udział w Tygodniu jest nieodpłatny.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2009 r. drogą pocztową, elektroniczną lub faxem na adres Biura II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. (Bliższe informacje techniczne i organizacyjne w załączniku). Do dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne: chts@tydzienspoleczny.org.pl, tel.:081 534 61 91, fax: 081 534 61 92. Dodatkowe informacje, szczegółowy program znajdują się na stronie www.tydzienspoleczny.eu. Rejestracja uczestników planowane jest do godziny 15.00 w piątek 22 maja.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Różniak
Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań
Fundacji Nowy Staw
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Marian Król
Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”
Region Środkowowschodni
Przewodniczący Rady Programowej


 strzałka do góry