Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Niezależny i samorządny Naród
Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu "Solidarności".

5-7 listopada 2010. Sala BHP Stoczni Gdańskiej

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie przed 30 laty podpisano Porozumienia Gdańskie, od których zaczęła się przemiana oblicza Tej Ziemi, w dniach 5-7 listopada obradował III Chrześcijański Tydzień Społeczny. Ponad 250 osób z całej Polski, działaczy „Solidarności”, stowarzyszeń katolickich, organizacji społecznych, a także naukowców, publicystów, samorządowców, przedsiębiorców obradowało nad problemami społecznymi Polski współczesnej. „Niezależny i Samorządny Naród. Społeczeństwo Polskie w 30 lat po powstaniu „Solidarności”, to hasło tegorocznego Tygodnia, który był już trzecim ogólnopolskim spotkaniem środowisk chrześcijańsko społecznych.Deklaracja końcowa

Przezwyciężenie spuścizny komunizmu to odbudowanie żywego, świadomego swych celów społeczeństwa, opierającego swoją działalność dla dobra wspólnego na zasadach personalizmu, pomocniczości, solidarności, dialogu i partycypacji. Taki proces nie dzieje się od razu, trwać może wiele lat, ale skrócenie go zależne jest od świadomej działalności ludzi i środowisk posiadających poczucie odpowiedzialności, tworzenia instytucji, organizacji i ruchów społecznych stawiających sobie cele społeczne. Dlatego uczestnicy III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego postanowili tę inicjatywę kontynuować i rozszerzać, zapraszając do współudziału w pracach organizacyjnych kolejne środowiska podzielające wizję organizatorów i uczestników.... 

Pełny tekst Deklaracji Końcowej
DZIEŃ PIERWSZY

Chrześcijanie i demokracja – współczesne wyzwania Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej – polskie wyzwania Etyczny wymiar życia publicznego w Polsce po 1989 roku – próba bilansu Maciej Płażyński – polityk sumienia.
PEŁNA RELACJA

DZIEŃ DRUGI

Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat. Jaka jest nasza podmiotowość? Jaką tworzymy wspólnotę? Miejsce rodziny w systemie społeczno-gospodarczym po 1989 – próba bilansu. Wymiary polityki rodzinnej. Dialog, partnerstwo, partycypacja. Drogi podmiotowości pracowniczej – zagrożenie czy wzmocnienie konkurencyjności? Spójność czy wykluczenie? Znaczenie sprawiedliwości społecznej dla rozwoju. PEŁNA RELACJA

DZIEŃ TRZECI

Msza Święta w intencji Śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP i wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem PEŁNA RELACJAIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Ten 'Tydzień' miał się odbyć w maju. Jest dziś na sali z nami małżonka Marszałka Macieja Płażyńskiego. Do jego myśli i jego działań będziemy się w czasie naszych obecnych obrad odwoływać. Jemu dedykujemy to spotkanie.

Tomasz Różniak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Społecznego i Waldemar Bartosz – Przewodniczący Komisji Programowej Tygodnia otworzyli obrady III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

  PROGRAM 2010   MEDIA o TYGODNIU   RELACJE : 1 DZIEŃ | 2 DZIEŃ | 3 DZIEŃ


CHRZEŚCIJANIE a DEMOKRACJA

Jako przedstawiciele polskich katolików zgromadziliście się tu dzisiaj, aby zastanowić się nad drogą wolności i solidarności w budowaniu wspólnego dobra. Ja pragnąłbym wnieść do waszej dyskusji wymiar europejski. Będę więc mówił o wyzwaniach, przed którymi stoją dziś chrześcijanie w państwach demokratycznych, a także o zadaniach dla samej demokracji. Chciałbym tu przedstawić inne niż zwykle podejście do tego tematu. Na ogół zastanawiamy się, co chrześcijanie powinni zrobić, by dostosować się do demokracji, w jaki sposób w ramach systemu demokratycznego powinni zrewidować swoje zachowania społeczne. W sposób radykalny pytanie to zadali przedstawiciele moralnego relatywizmu, często (chociaż niesłusznie) odwołujący się do wielkiego urodzonego w Austrii filozofa angielskiego Karla Rajmunda Poppera...

Prof. Rocco Buttiglione – Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego

 WIĘCEJ


MACIEJ PŁAŻYŃSKI czas refleksji

III Chrześcijański Tydzień Społeczny, który odbędzie się w Gdańsku, będzie miejscem wspomnienia Śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP, wybitnego Gdańszczanina, męża stanu. Będzie to czas refleksji nad Jego wizją społeczną i polityczną.
Maciej Płażyński urodził się 10 lutego 1958 r. w Młynarach (obecnie województwo warmińsko-mazurskie). Mąż Elżbiety - prawnika, sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ojciec trójki dzieci: Jakuba - ur. w 1984 r., Katarzyny - ur. w 1986 r. i Kacpra - ur. w 1989 r. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku wyjechał na Śląsk, gdzie przez rok pracował jako robotnik fizyczny m.in. przy budowie Huty Katowice...

 więcej - życiorys śp. Macieja Płażyńskiego

Zapraszamy do przeczytania wspomnienia o Macieju Płażyńskim, wygłoszonego przez Grzegorza Grzelaka podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa 15 kwietnia br.

  więcej - wspomnienia o Macieju PłażyńskimPATRONAT HONOROWYJE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź; Janusz Śniadek - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego; Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdynia; Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska; Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot

List JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia
PATRONAT MEDIALNYradio_plus_gdansk radio_plus_gdansk radio_plus_gdansk radio_plus_gdansk radio_plus_gdansk

 strzałka do góry