Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Niezależny i samorządny Naród
Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu "Solidarności".

5-7 listopada 2010. Sala BHP Stoczni Gdańskiej

DZIEŃ PIERWSZY - 5 LISTOPADA 2010Otwarcie III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Janusz Śniadek - byłuy przewodniczący NSZZ "Solidarność"
Roswitha Gottbehüt - Sekretarz Generalna Europejskiej Centrali ds. Pracowniczych (EZA)
Tomasz Różniak - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ksiądz biskup Ryszard Kasyna - w imieniu Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
Waldemar Bartosz - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski


Wystąpieniem byłego przewodniczącego "Solidarności' Janusza Śniadka oraz Sekretarz Generalnej Europejskiej Centrali ds. Pracowniczych (EZA) Roswithy Gottbehüt rozpoczął się trzeci Chrześcijański Tydzień Społeczny w Gdańsku.

To dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę tu być dzisiaj z wami w tej historycznej sali, w sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku - powiedziała Pani Sekretarz. W swoim przemówieniu wyraziła wdzięczność Fundacji Nowy Staw oraz NSZZ „Solidarność', iż podejmują inicjatywy edukacji pracowników oraz dialogu i rozmowy na ważne społeczne tematy. Cieszę się, iż te dwie instytucje są aktywnymi członkami naszego centrum - powiedziała Gottbehüt. My zajmujemy się edukacją pracowników w duchu chrześcijańsko - społecznym. Robimy to, bo wierzymy iż nie będzie wspólnej Europy jeżeli nie będzie integracji i edukacji pracowników na naszym kontynencie. Ponadto dążymy do tego, aby pracownicy zrzeszali się i działali w związkach zawodowych. W sposób szczególny powinniśmy obecnie zwrócić uwagę na promocję związków zawodowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, które są motorem rozwoju i wielkim potencjałem dla przyszłości Europy.


Janusz Śniadek w swoim przemówieniu poruszał kwestię znaczenia 'Solidarności' we współczesnej Polsce. Jest jedna Solidarność, która jest Polsce bardzo potrzebna. Spór o to, czy jest jedna, czy dwie 'Solidarności' to nie jest spór błahy, spór o sztandar. To spór o to, co wynika z 21 postulatów, które są tutaj na tej sali wyryte. Postulatów, które wołały nie tylko o wolność, ale także i o coś więcej - powiedział Śniadek.

Zwrócił uwagę na współczesne problemy, między innymi na prawa pracownicze, na przyszłość młodych ludzi, na zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz zagrożeniem wynikającym z zaniku stałego stosunku pracy. To są wyzwania dla 'Solidarności'. Jest jedna 'Solidarność' i jest ona Polsce bardzo potrzebna - podsumował Śniadek.W sesji otwierającej wzięli udział Tomasz Różniak i Waldemar Bartosz, który przejął moderację obrad pierwszego dnia III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. W imieniu Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego uczestników Tygodnia przywitał i pobłogosławił ksiądz biskup Ryszard Kasyna.

Ten 'Tydzień' miał się odbyć w maju – powiedział otwierając III Chrześcijański Tydzień Społeczny Tomasz Różniak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Jest dziś na sali z nami małżonka Marszałka Macieja Płażyńskiego – Pani Elżbieta Płażyńska. Do myśli i działań Marszałka Macieja Płażyńskiego będziemy się w czasie naszych obrad odwoływać. Jemu dedykujemy Tydzień Społeczny.

Chrześcijanie a demokracja. Wyzwania współczesności
Prof. Rocco Buttiglione – Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego

Ekscelencjo Księże Prymasie, Eminencje, Ekscelencje, szanowni Przedstawiciele władz państwowych Panie i Panowie.
Jako przedstawiciele polskich katolików zgromadziliście się tu dzisiaj, aby zastanowić się nad drogą wolności i solidarności w budowaniu wspólnego dobra. Ja pragnąłbym wnieść do waszej dyskusji wymiar europejski. Będę więc mówił o wyzwaniach, przed którymi stoją dziś chrześcijanie w państwach demokratycznych, a także o zadaniach dla samej demokracji.
Chciałbym tu przedstawić inne niż zwykle podejście do tego tematu. Na ogół zastanawiamy się, co chrześcijanie powinni zrobić, by dostosować się do demokracji, w jaki sposób w ramach systemu demokratycznego powinni zrewidować swoje zachowania społeczne. W sposób radykalny pytanie to zadali przedstawiciele moralnego relatywizmu, często (chociaż niesłusznie) odwołujący się do wielkiego urodzonego w Austrii filozofa angielskiego Karla Rajmunda Poppera...

PEŁNY TEKSY WYSTĄPIENIA

Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej – polskie wyzwania
JE Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński

Katolicka Nauka Społeczna zwykła wyróżniać cztery podstawowe zasady regulujące życie społeczne. Zasada: Osoby ludzkiej, Dobra wspólnego, Solidarności, Pomocniczości. Obok zasad, które służą budowaniu społeczeństwa godnego człowieka, katolicka nauka społeczna określa też cztery podstawowe wartości społeczne, mianowicie: Prawdę,Wolność, Odpowiedzialność, Miłość.
Wszystkie wymienione zasady społeczne są ze sobą jak najściślej powiązane i treściowo przyporządkowane. Najbliżej są ze sobą związane zasada pomocniczości (subsydiarności) i solidarności. Trudno je rozdzielić tematycznie i określić pomocniczość bez solidarności i odwrotnie. Godność człowieka i dobro wspólne stanowią natomiast kategorie tak ważne i rozległe, że zasługują na osobne omówienie i mogą być potraktowane jedynie jako konieczny punkt odniesienia...

PEŁNY TEKST WYSTĄPIENIA

Etyczny wymiar życia publicznego w Polsce  po 1989 roku – próba bilansu
Piotr Andrzejewski – Senator RP
o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, duszpasterz młodzieży
Prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Maciej Płażyński – polityk sumienia.
Wieczór poświęcony śp. Maciejowi Płażyńskiemu , Marszałkowi Sejmu RP
Antoni Cywiński, wójt gminy Kaliska
Grzegorz Grzelak, politolog, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Zdzisław Denysiuk– Przewodniczący Regionu NSZZ "Solidarność" w Chełmie
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw strzałka do góry