Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Niezależny i samorządny Naród
Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu "Solidarności".

5-7 listopada 2010. Sala BHP Stoczni Gdańskiej

DZIEŃ DRUGI - 6 LISTOPADA 2010


Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji
Prof. Daniel Navas Vega, Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie. Globalizacja,internacjonalizacja, zmieniający się rynek pracy, zmiany demograficzne, potężne nurty migracyjne, głęboki kryzys finansowy to niektóre z procesów, którym jesteśmy poddani i w których uczestniczymy. W ostatni latach kryzys dotknął bezrobociem 30 milionów osób. Jesteśmy poddani ciągłej recesji, jednak ostatnia jest o tyle niebezpieczna, że jest globalna. Nie ma państwa, które nie byłoby dotknięte kryzysem. Spadła znacząco ilość środków wpływających do gospodarstw domowych z pracy członków rodziny na emigracji (remitances). Wraz z kryzysem finansowym maleje zaufanie społeczne. Zabrakło kontroli na rynku, kredyty były rozdawane bezmyślnie i nieetyczne; państwa zwiększyły wydatki. Teraz państwo ratuje system finansowy. Globalizacji nie da się zatrzymać, ale trzeba nią zarządzać. System społeczny powinien regulować ogromne nierówności, które powstały. Siły rynku nie mogą działać samodzielnie, funkcjonuje również system społeczny. Odpowiedzialność wiąże się z interesem społecznym. Problemy osoby obok mnie to również moje problemy. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość.

Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat. Jaka jest nasza podmiotowość? Jaką tworzymy wspólnotę?
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świetokrzyskiego
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Jan Szomburg – prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową


"To da nam szansę rozwoju, gdy wybijemy się na społeczeństwo pełne szacunku. Warunki, jakie stworzyła wspólnota polityczna, powodują, że przeciętny człowiek nie widzi sensu włączania się w budowanie dobra wspólnego. Poziom debaty politycznej raczej zniechęca niż zachęca do aktywności obywatelskiej”


Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego
Miejsce rodziny w systemie społeczno-gospodarczym po 1989 – próba bilansu.  Wymiary polityki rodzinnej.
Teresa Kapela, Zawiązek Dużych Rodzin 3+
Dr Jan Mosiński, Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”
Antoni Szymański, Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Ochrony Życia


Antoni Szymański
– wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Senator Antoni Szymański wskazał w swoim wystąpieniu na zjawiska, które świadczą o kryzysie polskiej rodziny takie jak: regres demograficzny, ubóstwo rodzin, coraz bardziej powszechne rozwody i samotne wychowanie dzieci, oraz rosnącą liczbę dzieci wychowanych w opiece zastępczej. Regres demograficzny w Polsce jest jednym z najgłębszych w Europie, a nakłady na dzieci i politykę rodzinną plasują nas najniżej wśród krajów UE. Na te problemy nie ma jednak adekwatnej odpowiedzi w postaci mądrej polityki rodzinnej, która nie zastępuje rodzin, ale wspiera ją wówczas gdy jest to niezbędne. Nie przyjmuje się np.: rozwiązań, które będą sprzyjać trwałości rodzin (np. poprzez upowszechnienie mediacji, poradnictwa i terapii małżeńskiej, odrzucenia rozwiązań prawnych zachęcających do samotnego wychowania dzieci). Zamiast wspierania dzieci z rodzin ubogich pozbawia się je świadczeń rodzinnych i nie rozwija usług na rzecz rodziny (co roku uprawnienie do świadczeń rodzinnych traci ok. 400 tys. dzieci). Rosnąca liczba dzieci w opiece zastępczej (obecnie prawie 100 tyś.) świadczy o niedocenianiu profilaktyki i pracy z rodziną.
Antoni Szymański wskazał, że problemy polityki rodzinnej są marginalizowane, a bilans ostatnich 30 lat nie wskazuje na wzmocnienie polskich rodzin, bez których pomyślność indywidualna jak i rozwój kraju są zagrożone. Mówca apelował o opracowanie przez rząd programu polityki rodzinnej oraz wspólne działania samych rodzin, organizacji społecznych i związków zawodowych, na rzecz takiej organizacji życia społecznego w której rodzina będzie w centrum, a nie na jego marginesie.
Teresa Kapela – Związek Dużych Rodzin 3+

Brak polityki prorodzinnej najbardziej uderza w rodziny wielodzietne. Problem spycha się na szczebel samorządowy, który nie jest w stanie poradzić sobie z nim. Działania państwa i nowe projekty skierowane są raczej na zastąpienie rodziny niż jej wsparcie. System zasiłków, przedszkoli i edukacji zmusza większość matek do podjęcia zatrudnienia, a nie do zajęcia się wychowaniem czy też powiększeniem rodziny. Np. zasiłek porodowy jest 10 razy większy na Ukrainie niż w Polsce. Zdaniem naszego Związku rodzina powinna być fundamentem rozwoju państwa, w tym kierunku idą nasze działania i wysiłki. Wiele państw stara się prowadzić spójną politykę prorodzinną, nie dotyczy to jednak naszego kraju, gdzie np. jedynie 30% rodzących matek korzysta w pełni z urlopu macierzyńskiego, głownie z powodów ekonomicznych. Ciężar utrzymania rodzin wielodzietnych prawie w całości spada na jej członków.

Jan Mosiński
– Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”

Nasz Związek Zawodowy nie ogranicza się jedynie do obrony praw pracowniczych, dostrzega problem związany z całkowitym zaniechaniem przez państwo polityki prorodzinnej. Na ostatnim zjeździe podjął szereg inicjatyw w tym zakresie. Władze oraz szeregowi członkowie zaniepokojeni są stanem polskiej rodziny i uważają, że w tym celu należy powołać nawet specjalne gremium mające na zadanie zapobieżenie degradacji demograficznej Polski.


Marian Krzaklewski – były przewodniczący NSZZ „Solidarność”
„Jesteśmy jedynym krajem UE, który nie ma systemu podatkowego wspomagającego rodzinę”Między inny o kryzysie w rodzinie oraz o wartościach społecznych mówili uczestnicy III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego, który odbył się w miniony weekend w Gdańsku. Szczegóły Alicja Samolewicz Jeglicka.Dialog, partnerstwo, partycypacja.
Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Dr Marian Krzaklewski, b. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Ewa Tomaszewska, pracownik akademicki, b. Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Prof. Jerzy Wratny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


Spójność czy wykluczenie? Znaczenie sprawiedliwości społecznej dla rozwoju.
Prof. Stanisława Golinowska, profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Różniak, Prezes Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw
Prof. Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RPKulisy obrad ...


 strzałka do góry