Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Niezależny i samorządny Naród
Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu "Solidarności".

5-7 listopada 2010. Sala BHP Stoczni Gdańskiej

PROGRAM III TYGODNIA

PIĄTEK 5 LISTOPADA 2010

15.30

Chrześcijanie i demokracja – współczesne wyzwania
Prof. Rocco Buttiglione, filozof, polityk, Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytetu Lubelskiego

17.00

Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej – polskie wyzwania
JE Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński

17.45

Etyczny wymiar życia publicznego w Polsce po 1989 roku – próba bilansu
Piotr Andrzejewski – Senator RP
o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, duszpasterz młodzieży
Prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

19.30 – 20.30

Maciej Płażyński – polityk sumienia.
Wieczór poświęcony śp. Maciejowi Płażyńskiemu , Marszałkowi Sejmu RP
Antoni Cywiński, Wójt gminy Kaliska
Grzegorz Grzelak>, politolog, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Zdzisław Denysiuk – Przewodniczący NSZZ "Solidarność" region Chełm
Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA OBRAD

SOBOTA 6 LISTOPADA 2010

9.30

Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji
Prof. Daniel Navas Vega, Centrum Szkoleniowe Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie

10.15 – 11.45

Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat. Jaka jest nasza podmiotowość? Jaką tworzymy wspólnotę?
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Świetokrzyskiego
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jacek Rybicki, Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
Tomasz Sadowski, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka
Wojciech Szczurek, Prezydent miasta Gdynia
Jan Szomburg – Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

11.45

Miejsce rodziny w systemie społeczno-gospodarczym po 1989 – próba bilansu. Wymiary polityki rodzinnej.
Teresa Kapela, Zawiązek Dużych Rodzin 3+
Dr Jan Mosiński, Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”
Antoni Szymański, Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Ochrony Życia

15.30 – 17.00

Dialog, partnerstwo, partycypacja.
Drogi podmiotowości pracowniczej – zagrożenie czy wzmocnienie konkurencyjności?
Michał Drozdek, socjolog, publicysta
Dr Marian Krzaklewski, b. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Ewa Tomaszewska, pracownik akademicki, b. Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Prof. Jerzy Wratny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

17.00 - 18.30

Spójność czy wykluczenie? Znaczenie sprawiedliwości społecznej dla rozwoju.
Prof. Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu ds. społecznych, Kancelaria Prezydenta RP
Prof. Stanisława Golinowska, profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Różniak, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA OBRAD

NIEDZIELA 07 LISTOPADA 2010

Msza Święta w intencji  Śp. Macieja Płażyńskiego,  Marszałka Sejmu RP i wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod SmoleńskiemBazylika Mariacka, Wniebowzięcia NMP, ul. Podkramarska 5, Gdańsk.
 strzałka do góry