Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIII CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Niezależny i samorządny Naród
Polskie społeczeństwo XXX lat po powstaniu "Solidarności".

5-7 listopada 2010. Sala BHP Stoczni Gdańskiej

ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w III Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w dniach 5 – 7 listopada 2010r. w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej.

Chrześcijański Tydzień Społeczny w 2010 roku został objęty honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach.

Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Współorganizatorem III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego jest Fundacja Pomorska, założona przez śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP. Chcemy by III Chrześcijański Tydzień Społeczny był również czasem refleksji nad myślą społeczną i polityczną Macieja Płażyńskiego.

W czasie Tygodnia będą poruszane następujące tematy: „Odpowiedzialność społeczna w czasach globalizacji”, „Etyczny wymiar życia publicznego w Polsce  po 1989 roku – próba bilansu.”, „Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat. Jaka jest nasza podmiotowość? Jaką tworzymy wspólnotę?”, „Miejsce rodziny w systemie społeczno-gospodarczym po 1989 – próba bilansu.  Wymiary polityki rodzinnej.”, „Dialog, partnerstwo, partycypacja. Drogi podmiotowości pracowniczej – zagrożenie czy wzmocnienie konkurencyjności?”, Spójność czy wykluczenie? Znaczenie sprawiedliwości społecznej dla rozwoju.”, „Chrześcijanie i demokracja – współczesne wyzwania.”, „Edukacja i wychowanie”, „Pracownicy a przemiany gospodarcze”, Dialog społeczny i aktywność obywatelska”, „Migracje w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz wiele innych dotyczących tematyki społecznej.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się zarówno z części panelowej jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to wybitni przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, świat nauki, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.

Organizatorzy zapewniają materiały, zakwaterowanie i wyżywienie na czas konferencji. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych osób możliwy jest zwrot kosztów podróży. Udział w Tygodniu jest nieodpłatny.Przewodniczący Komitetu Programowego
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Tomasz Różniak
Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
 strzałka do góry