Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"O godność człowieka i ład społeczny"

23-25 maja 2013

 „Godność ludzkiej osoby jest wartością transcendentną, uznawaną za taką przez wszystkich,  którzy szczerze poszukiwali prawdy. W istocie rzeczy całą  historię ludzkości należy interpretować w świetle tego pewnika. Każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26–28) i  tym samym radykalnie zwrócony ku swemu Stwórcy, pozostaje w trwałe relacji z wszystkimi, którzy zostali obdarzeni tą samą godnością”

Jan Paweł II - Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju,
Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1999 r.


Dialog na rzecz wspólnego dobra

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

  ZAPROSZENIE NA IV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY
DZIEŃ PIERWSZY

Otwarcie wystawy Stefan Kardynał Wyszyński Konferencja prasowa Międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych
RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA

DZIEŃ DRUGI

Otwarcie wystawy „…by czuć się Polakiem.” Papież Jan Paweł II do Polaków i Polonii na świecie Otwarcie IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków Jakiej Polski chcemy?
RELACJA Z DRUGIEGO DNIA

DZIEŃ TRZECI

Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie Praca warunkiem godności człowieka – wyzwania współczesności Media wobec najsłabszych
RELACJA Z TRZECIEGO DNIA

MEDIA O TYGODNIU PROGRAM IV TYGODNIAAktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków

Jan Paweł II odznaczał się wyjątkową aktywnością w dziedzinie społecznego nauczania. Charakteryzowało się ono nie tylko częstotliwością zabierania głosu na tematy społeczne, ale także głębią, zaangażowaniem i dawaniem osobistego świadectwa. Już w Częstochowie, 5 kwietnia 1979 roku na plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, Jan Paweł II zachęcał: „Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”.

  WIĘCEJ 


Jakiej Polski chcemy?

Gowin, Gliński, Kosiniak-Kamysz, Bugaj, Semka i Kukiz gośćmi specjalnymi Tygodnia. Po raz drugi w Lublinie, po Gdańsku i Wrocławiu, odbywa się wydarzenie, które w jednym miejscu skupia liderów i przedstawicieli organizacji społecznych i katolickich, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną. Hasłem przewodnim Tygodnia jest godność człowieka i ład społeczny. Otwarte sesje plenarne w dniach 24-25 maja br.

 ZAPROSZENIE NA IV CHTS


Wystawa i konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy: Stefan Kardynał Wyszyński oraz na konferencję prasową w związku z odbywającym się w Lublinie IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym. Wystawa została przygotowana specjalnie na potrzeby Tygodnia i poświęcona jest życiu i działalności Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na 20 planszach przedstawione są najważniejsze wydarzenia z życia Prymasa oraz jego cytaty z jego publicznych wystąpień.

 ZAPROSZENIEPatronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

budzikORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry