Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"O godność człowieka i ład społeczny"

24-25 maja 2013

Jakiej Polski chcemy?

Rusza IV Chrześcijański Tydzień Społecznyplakat Gowin, Gliński, Kosiniak-Kamysz, Bugaj, Semka i Kukiz gośćmi specjalnymi Tygodnia. Po raz drugi w Lublinie, po Gdańsku i Wrocławiu, odbywa się wydarzenie, które w jednym miejscu skupia liderów  i przedstawicieli organizacji społecznych i katolickich, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną. Hasłem przewodnim Tygodnia jest godność człowieka i ład społeczny. Otwarte sesje plenarne w dniach 24-25 maja br.

Refleksja na temat aktualności przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków oraz debata zatytułowana Jakiej Polski chcemy? będą głównymi wydarzeniami Tygodnia. Wykład inauguracyjny wygłosi wieloletni sekretarz Ojca Świętego, a obecnie Metropolita Lwowski, abp. Mieczysław Mokrzycki. Natomiast w debacie wezmą udział Jarosław Gowin, profesor Piotr Gliński, Paweł Kukiz i Waldemar Bartosz.

Ponadto odbędą się debaty na temat wyzwań dla polityki rodzinnej w Polsce, roli mediów wobec najsłabszych, rozważania na temat pracy warunkującej godność każdego człowieka oraz dyskusja o tym jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Wśród gości m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, profesor Ryszard Bugaj oraz Bence Retvari, węgierski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości.

Chcemy, aby idea Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach dla Europy i współczesnego świata. Taka merytoryczna dyskusja, prezentowanie stanowisk i ścieranie się różnych poglądów jest nam potrzebne. Tematy, które poruszamy nie są krzykliwe i szybko giną w dzisiejszym świecie masowej i płytkiej informacji. Ale wierzymy głęboko w to, że podejmowana przez nas dyskusja spełni swoją rolę, zachęci innych do realnego działania i pozwoli nam wspólnie zabrać głos w ważnych sprawach życia społecznego – mówi Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, jeden z organizatorów.

Dyskusje i debaty Tygodnia poprzedzone będą otwarciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dwóch wystaw. Jedna z nich poświęcona jest Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, druga natomiast, zatytułowana „by czuć się Polakiem..” odnosi się do przesłania Jana Pawła II do Polonii  i Polaków. Wystawy będzie można oglądać w hallu KUL od czwartku 23 maja.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych sesjach plenarnych, które rozpoczną się w piątek 24 maja o godzinie 16:30. Obrady odbywają się w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.Patronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

budzik

ORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry