Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"O godność człowieka i ład społeczny"

24-25 maja 2013

Zaproszenie


Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza  do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku. Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 24 – 25 maja 2013 roku (lokalizacja Google). Tematem Tygodnia będzie „O godność osoby ludzkiej i ład życia społecznego”. Program debat poprzedzony zostanie międzynarodowym seminarium organizowanym w dniach 22-24 maja 2013 we współpracy z Europejskim Centrum do Spraw Pracowniczych z siedzibą w Luxemburgu. Seminarium to zostanie poświęcone będzie tematyce: pracy i rodziny.

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny poświęcony jest podstawowej zasadzie nauki społecznej Kościoła katolickiego jaką jest godność osoby ludzkiej. Zasada ta ma kluczowe znaczenie w budowaniu ładu społecznego i gospodarczego. Szczególnie istotne jest poruszenie tej tematyki w obecnej sytuacji w Polsce i Europie. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

Tematami podejmowanymi w ramach debat panelowych będą m. in.:

- Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków
- Media wobec najsłabszych
- Jakiej Polski chcemy?
- Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie
- Praca warunkiem godności człowieka – wyzwania współczesności

Organizatorami IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są:  Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


W imieniu Organizatorów

Tomasz Różniak

Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Ks. Prof. Stanisław Fel

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
DO POBRANIA :
Informacja o Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym / PDF

Program Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego / PDF
Plakat IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego / PDF
Patronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

budzikORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry