Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Jaki rozwój Polski?"

8-10 maja 2014

Zakończył się V Chrześcijański Tydzień Społeczny, którego tematem przewodnim było pytanie „Jaki rozwój Polski?”

W dniach 8-10 maja 2014 w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się dyskusje z szerokim gronem zaproszonych gości. W ramach programu Tygodnia odbyło się : 5 wystąpień, 3 wykłady, 6 panelów dyskusyjnych. Wysoki poziom debaty oraz obecność wielu znakomitych gości i prelegentów, pozwolił ukazać pluralizm odpowiedzi na postawione pytanie o rozwój naszej Ojczyzny.Wrocławska deklaracja nadal aktualna

Na zakończenie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego przywołano deklarację końcową z Wrocławia (2008 rok) :

Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego. (…)
 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończył się piknikiem rodzinnym w Nasutowie.

V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w V Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 8 – 10 maja 2014 roku.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

  WIĘCEJ    PROGRAM 2014   RELACJE : 1 DZIEŃ | 2 DZIEŃ | 3 DZIEŃ


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ REFLEKSJI

Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi w duchu katolickiej nauki społecznej. Szczególnie istotne jest poruszenie tej tematyki w obecnej sytuacji w Polsce, gdzie rozwój i jego kierunek – jest różnie rozumiany. Jednocześnie zapraszamy na piknik rodzinny w Nasutowie, który odbędzie się na zakończenie obrad V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Piknik rodzinny rozpocznie się o godzinie 15:00 w sobotę - 10 maja 2014 roku w Domu Nasutów

  ZAPROSZENIE NA V CHTS - PDF     PROGRAM TYGODNIA     MEDIA o TYGODNIUPatronat honorowy nad V Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął
J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

budzik

ORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry