Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Jaki rozwój Polski?"

8-10 maja 2014
miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14) Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

DZIEŃ DRUGI - 9 MAJA 2014
Spotkanie programowe Komitetu Chrześcijańskich Tygodni Społecznych

V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Wykład specjalny

Zasada zrównoważonego rozwoju, a jej realizacja w Niemczech
Prof. Dr. Markus Vogt  - Katedra Chrześcijańskiej Etyki Społecznej, Uniwersytet w Monachium


Prof. Dr. Markusa Vogt

Wykład Prof. Dr. Markusa Vogta koncentruje się na problematyce normatywnej treści zrównoważonego rozwoju.

Autor przedstawia w nim siedem wymiarów, które uważa za nieodzowne dla właściwego rozumienia zrównoważonego rozwoju.

Jest to wymiar: ekologiczny i gospodarki leśnej; polityczny, uwzględniający założenia ogólnej teorii sprawiedliwości; socjoekonomiczny; demokratyczny; kulturowy oraz teologiczny.

Niniejsza prezentacja zawiera również element krytyczny. Autor uważa, że obecnie na poziomie wszystkich 7 wymiarów dochodzi do szeregu fundamentalnych nieporozumień. Są one współodpowiedzialne za to, że w ostatnich latach dyskurs na temat środowiska naturalnego i rozwoju często znajdował się w przysłowiowej „uliczce bez wyjścia”, a sam „zrównoważony rozwój” przedstawiany był jako termin niezobowiązujący, pusty i „ogólny”, który rzekomo każdy rozumiał roszcząc sobie prawo kompetentnego wypowiadania się co do jego treści i zastosowania. W efekcie tego typu sytuacja doprowadziła do jego istotnej dyskredytacji.

Celem niniejszego wykładu jest zatem przedstawienie argumentacji, która przywraca pojęciu zrównoważony rozwój jego właściwą unikalną treść. Profesor Vogt czyni to wskazując na granice w obrębie samej definicji: czym jest, a czym nie jest zrównoważony rozwój, aby w ten sposób zapobiec jego spłaszczaniu przez fakt bycia stosowanym w kontekstach nie mających odniesienia do istoty zrównoważonego rozwoju.

Tekst wykładu w języku polskim - PDF
Z języka niemieckiego tłum. ks. Maciej Hułas
Tekst wykładu w języku niemieckim - PDF

Panel ekspercki

Silne państwo koniecznym podmiotem strategii rozwojowej
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski
Michał Drozdek – Ekspert Instytutu Paderewskiego
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – IFS Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Antoni Kamiński – Polska Akademia Nauk
dr hab. Włodzimierz Korab– Karpowicz, prof. U.Ł. – Uczelnia Łazarskiego


Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz  

podał definicję silnego państwa.

Silne Państwo to takie, które stawia przed sobą wyzwania, to państwo samodzielne. Współcześnie mamy do czynienia:

- z silnymi państwami w szerokim zakresie np. Francja,
- z państwami silnymi o ograniczonym zakresie np. USA,
- z państwami słabymi o ograniczonym zakresie,
- z państwami słabymi o szerokim zakresie.

Gdzie możemy ulokować Polskę? – to pytanie pozostawił prof. Czaputowicz bez odpowiedzi.

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
stwierdził, że globalizacja tworzy ogromne możliwości, ale proces ten nie jest neutralny.

Tworzy się problem odczytania na nowo instytucji publicznych. Zdaniem prof. Jasieckiego spowolnione reakcje UE na kryzys pokazują, że instytucje unijne pozostawiają wiele do zastanowienia.

Prof. dr hab. Antoni Kamińsk
przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk powiedział, że państwo jest współtwórcą rozwiązań rynkowych.

Znaczenie państwa nie spada, ale zmieniło ono swoja strukturę wewnętrzną.

Dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz
stwierdził, że niebezpieczeństwo kultury globalnej polega na tym, że popełnione błędy są na skalę globalną. Zadał pytanie: Czy pomyłka jest możliwa? Odpowiedział, że jak najbardziej, bo jesteśmy pod władzą ludzi przeciętnych, a tacy ludzie mogą popełnić błąd.

Dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz uważa, że dzisiejsze państwo nie jest strażnikiem obywateli. Tymczasem silne państwo wszystko robi, żeby bronić interesów swojego narodu. Powinniśmy uczyć się bronić interesów Polski! – dodaje.

Panel dyskusyjny

Jaki rozwój Polski? 25 lat polskich przemian po 1989r. – próba bilansu
Marcin Chludziński – Prezes Fundacji Republikańskiej
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis – Socjolog, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Zybała – Collegium Civitas
Sergiusz Kieruzel - moderator, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


prof. Jadwiga Staniszkis

Jeśli nie zrozumiemy korzeni Europy, nie będziemy potrafili zrozumieć samych siebie, szanować godności osoby ludzkiej - przestrzegła dziś w Lublinie prof. Jadwiga Staniszkis.

Znana socjolożka była jednym z gości V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego organizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim juana Pawła II.

Podczas panelu „Jaki rozwój Polski? 25 lat polskich przemian po 1989r." prof. Staniszkis przywołała słowa Pierre'a Manent’a, iż "prawdziwych zasobów i naturalnych bogactw Europy (...) należy szukać w starych narodach i starej religii".

Zdaniem uczonej Polska znajduje się w martwym punkcie idei. Państwo, politycy nie stawili czoła wyzwaniom kryzysu gospodarczego. Zagrożenia jakie pojawiły się w ostatnich latach to kryzys humanizmu, nauki, kryzys uniwersytetów. -

Pauperyzacja, obniżenie statusu słowa, inny typ dyskursu powodują, że gubi się kapitał intelektualny, który dało się przechować w komunizmie - stwierdziła prof. Staniszkis.

Zjawiskiem negatywnym jest nieudolnie przeprowadzona reforma szkolna, uderzenie w humanistykę, brak spojrzenia w przyszłość, brak myślenia systemowego, degradacja inteligencji, która była specyfiką Europy.

Źródło:ekai

Dr hab. Andrzej Zybała

Dr hab. Andrzej Zybała z Collegium Civitas sprowokowany do dyskursu pytaniem o kryzys na rynku pracy i problem braku dialogu na linii: pracodawca-pracownik stwierdził, iż dialog wychodzi nam z trudnością co jest zjawiskiem ponadpolitycznym.

Wskazał, iż jesteśmy społeczeństwem, które w swej tkance podstawowej jest bardzo autorytarne. Przez setki lat rozwijaliśmy się jako społeczeństwo w oparciu o konfrontację a nie dialog.

Dr Zybała ocenił, że tym co udało nam się przez 25 lat wolności jest przedsiębiorczość, stabilność makroekonomiczna, stabilny pieniądz, system bankowy, dostęp do rynków i kapitału międzynarodowego, decentralizacja, mechanizm ocen skutków regulacji, wprowadzenie testów regulacyjnych.

Wśród negatywów minionego 25-lecia prelegent wymienił m.in rynek pracy, olbrzymie bezrobocie, nadmierne uzależnienie od importu kapitału, niską innowacyjność gospodarki, słabe usługi publiczne, administrację publiczną, kryzys demograficzny i korupcyjność.

- Sukcesem politycznym jest członkostwo w Unii Europejskiej, stabilność sceny politycznej i samorządów terytorialnych, wolne wybory. To są rzeczy elementarne, ale bardzo ważne. Myślę, że to co nam się udało to fakt, że jesteśmy niepodlegli i Polska jest na mapie świata. Sukcesem jest to, że jesteśmy - zakończył.

Źródło:ekai

Marcin Chludziński

prezes Fundacji Republikańskiej stwierdził, że w Polsce ciągle liczy się tylko lobby polityczne, a nie interes publiczny. - Dryfujemy, rzucają nami od bandy do bandy. Nie mamy przez to pomysłu na politykę - podkreślił prelegent.

Kolejnym problemem, który wskazał Chludziński to brak konsensusu politycznego chociażby w sferze emerytur, czy polityki społecznej. Ciągle rośnie bezrobocie i emigracja. Nie dzieje się nic co pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy. Ważnym jest fakt, że Fundusze Europejskie nie są najlepszą drogą na "łatanie" problemów.

Zdaniem Chludzińskiego III RP zatrzymała się w pół kroku. Pokolenie przełomu systemowego w Polsce czuje się spełnione. Jednak trendy demograficzne pokazują, że mamy społeczeństwo schyłkowe. Zatem następuje konflikt interesów i innowacyjność naszego kraju drastycznie spada.

Warto zauważyć fakt, że społeczeństwo stara się sobie samo radzić w takiej sytuacji, stąd tak wielka emigracja. - Badania pokazują, że rodziny w drugim pokoleniu na emigracji już się asymilują z nowym społeczeństwem - ubolewał.

Źródło:ekai

Panel dyskusyjny

Rodzina w kulturze,  w polityce społecznej i gospodarczej Polski
o. prof. dr hab. Leon Dyczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Cezary Mech – Prezes ARS, b. wiceminister finansów RP
Anna Moskwa – Instytut Rynku Pracy, Wiceprezes Zarządu EDS – Fundacji Nowy Staw
dr Tomasz Terlikowski -  Redaktor naczelny Fronda.pl*
Stefan Sękowski – Tygodnik „Gość Niedzielny”


o. prof. Leon Dyczewski

W kolejnym panelu dyskusyjnym – „Rodzina w kulturze, w polityce społecznej i gospodarczej Polski” – o. prof. Leon Dyczewski zaznaczył, że rodzina jest najmniejszą grupą społeczną ale najbardziej potrzebną. Wskazał na kulturotwórczy walor rodziny, pomimo mnogości podmiotów, które kształtują kulturę.

Rodzina ze swoimi wartościami przekłada się idealnie na życie społeczeństwa. Zagrażają temu poglądy postmodernistyczne, bo nie może być społeczeństwa z dowolnie interpretowanymi wartościami.

Równie ważna jest kultura wzajemnej służby, gdzie to drugi człowiek jest celem naszej uwagi i troski - mówił prelegent.

Trzecim elementem ważnym dla rodziny jest kultura czasu wolnego.

- Obecnie nie mamy w rodzinach wzorców kultury czasu wolnego, bo dla przykładu po niedzielnej Mszy świętej rodziny idą na zakupy. Teraz buduje się obok kościołów supermarkety – ubolewał o. Dyczewski.

Dodał, że Polacy są rekordzistami w oglądaniu telewizji, ale nie wartościowych programów lecz telenoweli i seriali. Ponadto, chociaż nadal pielęgnujemy przeżywanie świąt, to na modłę coraz bardziej konsumpcyjną.

Źródło:ekai

Stefan Sękowski

Stefan Sękowski z „Gościa Niedzielnego” skupił się na 10-leciu obecności Polski w Unii Europejskiej z naciskiem na efekt migracji Polaków do państw „starej Unii”.

Coraz częściej spotyka się polskie rodziny, których część zamieszkuje poza granicami naszego państwa. Zagrożenia jakie temu towarzyszą to m.in. eurosieroctwo w poszukiwaniu pracy.

Ma to przełożenie na kryzys w rodzinie, gdy emigracje mają wpływa na ilość rozwodów - ocenił Sękowski.

Źródło:ekai

Dr Cezary Mech

Dr Cezary Mech, prezes Agencji Ratingu Społecznego wskazywał na wielki problem demograficzny Polski i Europy nazywając to zjawisko „samobójstwem demograficznym”, które, jego zdaniem, doprowadzi do likwidacji kultury europejskiej.

- Wydatki na osoby starsze staną się 4 razy większe niż na osoby młode, emerytury nagle zmniejszą się 3,5 krotnie, wydłużą się kolejki do lekarza, upadnie system świadczeń medycznych – alarmował prelegent. Wskazywał też, że polski system podatkowy jest nieracjonalny, bo wysoko opodatkowuje tych, którzy mają zapewniać trwałość systemu emerytalnego.

Źródło:ekai

Dr Tomasz Terlikowski

Dr Tomasz Terlikowski wskazał na ekonomiczne problemy w odniesieniu do rodziny.

Jeśli traktujemy dziecko jako „wieszak na gadżety” to naprawdę nie wystarczy nam na utrzymanie dziecka – ubolewał publicysta.

Dopóki nie wytworzymy presji czy mody na wielodzietność to trendu jednego dziecka w europejskiej rodzinie nie zatrzymamy – stwierdził redaktor portalu fronda.pl

Źródło:ekai

Panel dyskusyjny

Prawo do rozwoju społecznego i gospodarczego w Polsce
prof. dr hab. Ryszard Bugaj  - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Gliński – socjolog, Polska Akademia Nauk
dr Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Paweł Szałamacha – Poseł na Sejm RP
Michał Wójcik - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, moderator dyskusji


POSŁUCHAJ ZAPISU TRANSMISJI PANELU w RADIU eR


pobierz plik MP3


Kolejna z dyskusji próbujących dokonać bilansu polskiej transformacji, szczególnie w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Paneliści dyskutowali o tym, czy współczesna Polska nam się udała i co wyszło nam po 1989 roku najlepiej, a co wcale.

prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Według profesora Bugaja poważna dyskusja na ten temat nie pozwala na jednoznacznie optymistyczny wniosek.

Mamy bowiem w Polsce duże nierówności, które hamują mobilność i rozwój społeczny. Dokonując bilansu dwudziestopięciolecia powinniśmy odrzucić propagandę sukcesu i trzeźwo spojrzeć na współczesną Polskę. In plus możemy na pewno zaliczyć rozwój gospodarczy, wydłużenie statystycznej długości życia Polaków oraz to, że żyjemy w coraz bardziej czystym i przyjaznym środowisku. In minus to nasze struktury gospodarcze charakterystyczne dla kraju peryferyjnego, nierównomierna dystrybucja dochodu narodowego oraz to, że wciąż nie dorobiliśmy się przedsiębiorstwa o znaczeniu globalnym.

prof. dr hab. Piotr Gliński

Profesor Gliński podzielił ostatnie dwudziestopięciolecie na dwa okresy.
Pierwszy to rok 1989, w którym dokonał się fantastyczny przełom i pozbyliśmy się komunizmu, a drugi to cała reszta. Do polskich sukcesów zaliczył skokowy wzrost satysfakcji życiowej i zmianę stylu życia, punktowe reformy (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Polski Instytut Sztuki Filmowej) oraz dwie trzecie reformy samorządowej. Stwierdził, że najbardziej zawiodły polskie elity, a jednocześnie wymienił największych wygranych i przegranych transformacji. Do tych pierwszych zaliczył osoby z wyższym wykształceniem, przedsiębiorców i nomenklaturę. Do drugich zaliczył ponad 2,5 miliona Polaków, którzy wyemigrowali, ponad 26% polskich dzieci żyjących na granicy ubóstwa oraz obywateli nieaktywnych społecznie (wskaźnik aktywności obywatelskiej jest w Polsce najniższy w Europie).

Paweł Szałamacha

Poseł Paweł Szałamacha podkreślił, że Polacy odnieśli sukces w tych sferach, które zależało bezpośrednio od nich, natomiast wszystkie nasze porażki związane są ze sferą publiczną, chociażby polityka demograficzna.
Według niego w sferze gospodarczej Polsce potrzebna jest konsekwentna polityka sektorowa w różnych branżach, np. w sektorze chemicznym czy wydobywczym (węgla kamiennego).

dr Jacek Sobczak

W nawiązaniu do tego doktor Jacek Sobczak stwierdził, że zawiodły elity, które mamy słabe, i których nie potrafiliśmy odtworzyć po latach wojny i komunizmu. To, co wyszło nam na dobre to sprawne wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój, przede wszystkim na infrastrukturę, przedsiębiorczość, aktywizację zawodową. Środki unijne dały nam poważny zastrzyk rozwojowy, bez którego byłoby bardzo trudno.FOTOGRAFIE: Aleksander Wolak

RELACJE : DZIEŃ PIERWSZY | DZIEŃ DRUGI | DZIEŃ TRZECIORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry