Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Jaki rozwój Polski?"

8-10 maja 2014
miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14) Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

DZIEŃ TRZECI - 10 MAJA 2014
Msza Św. – Kościół Akademicki KUL

Panel dyskusyjny

Spółdzielczość i ekonomia społeczna – wyzwania dla budowy solidarności w Polsce
Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Agata Dziubińska-Gawlik – Instytut Rynku Pracy
dr Andrzej Juros – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Cezary Mech - Prezes Agencji Ratingu Społecznego, b. wiceminister finansów RP
Bartosz Pawlak - przedstawiciel Fundacji Barka
Dorota Wójcik - SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie


Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Izby Spółdzielczości

stwierdził, że  spółdzielczość to ważny paradygmat rozwoju społeczno – gospodarczego.  To także istotny  element  składowy rynku pracy. Spółdzielczość daje  miejsca pracy, wypracowuje zysk.  Zdaniem Alfreda Domagalskiego niezbędne jest wsparcie ze strony Państwa w budowie i rozwoju spółdzielczości.

Dorota Wójcik - SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie

uważa,że działania SKOK Chmielewskiego wpisują się w wartości i zasady, które promuje ekonomia społeczna. Świadczą o ty zarówno działania zewnętrze  jak i wewnętrzne SKOK. Myśli i działania toczą się wokół ludzi: SKOK nie widzi klienta, tylko człowieka, pracownicy nie są traktowani korporacyjnie, do pracy są przyjmowane osoby o różnym poziomie wykształcenia.

Zdaniem Dr Cezarego  Mecha  Prezesa Agencji Ratingu Społecznego

ekonomia społeczna i spółdzielczość to dodatkowy potencjał, który można uruchomić dla rozwiazywania problemów i zagrożeń społecznych, które powstały w efekcie  transformacji ustrojowej w Polsce.

Z wypowiedzi Pana Bartosza Pawlaka – przedstawiciela Fundacji Barka

wyłania się przepis na powodzenie przedsiębiorstwa społecznego:  samowystarczalność, nieuzależnienie się od środków zewnętrznych , świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnych, oparcie na zarządzaniu demokratycznym, współodpowiedzialność za podejmowane działania, oparcie działań na rzecz solidarności, pomocniczości.

dr Andrzej  Juros przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

uważa, że rozwój ekonomii społecznej wymaga rozwiązań systemowych, edukacji obywatelskiej, współpracy trójsektorowej, organizowania społeczności lokalnych, wsparcia w zarządzaniu, przyjaznego otoczenia finansowego.V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNYFOTOGRAFIE: Aleksander Wolak


Komitet Organizacyjny CHTS serdecznie zaprasza na piknik rodzinny w Nasutowie, który odbędzie się na zakończenie obrad V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.

Piknik rodzinny rozpocznie  się o godzinie 15:00 w sobotę - 10 maja 2014 roku w Domu Nasutów.
Nasutów 98A, 21-025 Niemce; tel/fax: +48 81 756 79 01, www.nasutow.plRELACJE : DZIEŃ PIERWSZY | DZIEŃ DRUGI | DZIEŃ TRZECIORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry