Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

"Jaki rozwój Polski?"

8-10 maja 2014

PROGRAM V TYGODNIA

CZWARTEK 8 MAJA 2014

16.00 Otwarcie

Otwarcie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
JE. Ksiądz Biskup Józef Wróbel - Biskup Lubelski
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prorektor KUL ds. Nauki i Rozwoju
ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Zobacz więcej - relacja

16.15 Wykład inauguracyjny

Jaki rozwój Polski dziś i w najbliższej przyszłości?
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab - Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Zobacz więcej - relacja

Rodzina dziedzictwem i przyszłością narodu
JE. Ks. Arcybiskup Henryk Hoser - Biskup diecezjalny warszawsko-praski

Zobacz więcej - relacja

18.00 Panel dyskusyjny:

Jan Paweł II – jakiej Polski pragnął?
ks. dr hab. Stanisław  Fel, prof. KUL - Dziekan Wydziału Nauk społecznych KUL
Piotr Gociek – Redaktor Tygodnika „Do Rzeczy”
Marcin Przeciszewski - Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
ks. Henryk Zieliński - Redaktor Naczelny tygodnika „Idziemy”

Zobacz więcej - relacja

PIĄTEK 9 MAJA 2014

10.00

Spotkanie programowe Komitet Chrześcijańskich Tygodni Społecznych

Zobacz więcej - relacja

11. 00 Wykład specjalny

Zasada zrównoważonego rozwoju, a jej realizacja w Niemczech
Prof. Dr. Markus Vogt  - Katedra Chrześcijańskiej Etyki Społecznej , Uniwersytet w Monachium

Zobacz więcej - relacja

12.00 Panel ekspercki :

Silne państwo koniecznym podmiotem strategii rozwojowej
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski
Michał Drozdek – Ekspert Instytutu Paderewskiego
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – IFS Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Antoni Kamiński – Polska Akademia Nauk
dr hab. Włodzimierz Korab– Karpowicz, prof. U.Ł. – Uczelnia Łazarskiego

Zobacz więcej - relacja

14.00 Panel dyskusyjny:

Jaki rozwój Polski? 25 lat polskich przemian po 1989r. – próba bilansu
Marcin Chludziński – Prezes Fundacji Republikańskiej
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis – Socjolog, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Zybała – Collegium Civitas
Sergiusz Kieruzel - moderator, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zobacz więcej - relacja

16.00 Panel dyskusyjny:

Rodzina w kulturze,  w polityce społecznej i gospodarczej Polski
o. prof. dr hab. Leon Dyczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Cezary Mech – Prezes ARS, b. wiceminister finansów RP
Anna Moskwa – Instytut Rynku Pracy, Wiceprezes Zarządu EDS – Fundacji Nowy Staw
dr Tomasz Terlikowski -  Redaktor naczelny Fronda.pl*
Stefan Sękowski – Tygodnik „Gość Niedzielny”

Zobacz więcej - relacja

18.00 Panel dyskusyjny:

Prawo do rozwoju społecznego i gospodarczego w Polsce
prof. dr hab. Ryszard Bugaj  - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Gliński – socjolog, Polska Akademia Nauk
dr Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Paweł Szałamacha – Poseł na Sejm RP
Michał Wójcik - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, moderator dyskusji

Zobacz więcej - relacja

SOBOTA 10 MAJA 2014

8.15  Msza Św. – Kościół Akademicki KUL

10.00 Panel dyskusyjny:

Spółdzielczość i ekonomia społeczna – wyzwania dla budowy solidarności w Polsce
Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Agata Dziubińska-Gawlik – Instytut Rynku Pracy
dr Andrzej Juros – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Cezary Mech - Prezes Agencji Ratingu Społecznego, b. wiceminister finansów RP
Bartosz Pawlak - przedstawiciel Fundacji Barka
Dorota Wójcik - SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie

Zobacz więcej - relacja


Komitet Organizacyjny CHTS serdecznie zaprasza na piknik rodzinny w Nasutowie, który odbędzie się na zakończenie obrad V Tygodnia.
Piknik rodzinny rozpocznie  się o godzinie 15:00 w sobotę - 10 maja 2014 roku w Domu Nasutów.
Nasutów 98A, 21-025 Niemce; tel/fax: +48 81 756 79 01, www.nasutow.plORGANIZATORZY

KUL KUL KUL KUL
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  www.kul.pl  
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin


PATRONAT MEDIALNY strzałka do góry