Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraKONWERSATORIUM 2016

Lublin - Nasutów 14 - 17 kwietnia 2016


Ochrona tradycyjnej rodziny w Polsce i Europie zdominowała obrady Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w Nasutowie k/Lublina.

Tydzień jest wspólną inicjatywą ponad 50 organizacji, które inspirację dla swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki społecznej. Głównymi organizatorami są Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, Wydział Nauk Społecznych KUL oraz Polska YMCA.Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko–społecznych, wypracowywanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących problemów, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Tydzień nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Organizatorzy Tygodnia odwołują się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczą, a także wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. Tydzień Społeczny od 2006 roku podejmuje dyskusję nad głównymi problemami społecznymi. Do obszarów tematycznych należą między innymi : wychowanie, rozwój lokalny i krajowy, prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce i w Europie.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się z części panelowej z udziałem gości, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościoła Katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych. Do tej pory Tygodnie odbywały się m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie.

W tym roku uczestnicy spotkali się w Nasutowie k/Lublina w formule konwersatorium, czyli dyskusyjnych warsztatów tematycznych. Głównymi tematami były miejsce rodziny w polityce i kulturze oraz przedsiębiorczość społeczna jako model solidarności w praktyce. W panelach wystąpili m.in. Marian Król, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Lubline, Michał Drozdek, członek rady programowej Zjazdów Gnieźnieńskich, Zbigniew Barciński, koordynator rajowy Koalicji Obywatelskiej dla Rodziny, Ryszard Gajewski, prezes Wspólnoty Polskiej w Lublinie, Bożena Pietras, przewodnicząca Dużych Rodzin Trzy Plus w Lublinie, Anna Paniszewa, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Brześciu na Białorusi, Andrzej Nowicki, wiceprezes Polska YMCA, Michał Wójcik, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

Gościem specjalnym konwersatorium był Walter Kriechbaum z międzynarodowej inicjatywy „Chrześcijanie Razem dla Europy”.

W swoim wystąpieniu lider inicjatywy europejskiej powiedział, że naczelnym zadaniem chrześcijan jest trwanie w jedności i pokazywanie swoim życiem co to znaczy chrześcijańska tradycja. To przede wszystkim poszanowanie dla życia, godności człowieka i wielkie zaufanie dla wspólnoty jakim jest rodzina. Dzisiaj, szczególnie w Europie jest to trudniejsze niż kiedykolwiek, ale możliwe . – Świadectwo chrześcijańskiego małżeństwa jest najpiękniejszym co możemy dać dzisiaj Europie –podkreślał Kriechbaum.
Czytaj całe przemówienie W.Kriechbauma

Temat wspierania tradycyjnej rodziny dominował podczas wszystkich sesji dyskusyjnych. Dlatego też uczestnicy Tygodnia Społecznego w Nasutowie przyjęli deklarację końcową o potrzebie wspierania rodziny na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.PROGRAM KONWERSATORIUMCzwartek

14 kwietnia 2016

15.30 Przyjazd i zakwaterowanie w Domu Nasutów
17.00 Spotkanie wprowadzające:

Prezentacja organizacji
20.00 Kolacja

Piątek

15 kwietnia 2016

11.30 Spotkanie dyskusyjne

Rodzina w kulturze i w polityce.
Moderacja: Zbigniew Barciński, Dla Rodziny – Koalicja Obywatelska
13.00 Obiad
14.00 Spotkanie dyskusyjne
Rada programowa Chrześcijańskich Tygodni Społecznych.
Słowo wprowadzające: Michał Drozdek, Rada Programowa CHTS
Moderacja: Michał Wójcik, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
16.30 Przerwa kawowa
17.00 Spotkanie z gościem Konwersatorium / Tekst wystąpienia
Walter Kriechbaum CFJM Bayern,
Inicjatywa Chrześcijanie Razem dla Europy
20.00 Kolacja

Sobota

16 kwietnia 2016

10.00 Panel dyskusyjny:

Przedsiębiorczość społeczna – model solidarności w Polsce.
Moderacja: Sergiusz Kieruzel, Dom Nasutów Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne
Przerwa kawowa
11.30 Dyskusja i prezentacja:
Prawo do bezpieczeństwa
prezentacja lubelskich organizacji i ruchów pro obronnych.
13.00 Obiad
14.30
Debata podsumowujaca.
19.00 Przyjęcie z okazji
1050 rocznicy Chrztu Polski.


Apel konwersatorium

Uczestnicy Konwersatorium Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego, Nasutów 14-17.-04.2016 panel dyskusyjny „Rodzina w kulturze i w polityce” deklarują poparcie dla działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia Rodziny jako podstawowej i niezastąpionej wspólnoty kształtującej ład społeczny oparty w tradycji europejskiej na wartościach chrześcijańskich. CZYTAJ PEŁNY TEKST APELU
RADIO LUBLIN o TYGODNIU

O problemach chrześcijańskiej Europy w Nasutowie
http://moje.radio.lublin.pl/o-problemach-chrzescijanskiej-europy-w-nasutowie.html

Sergiusz Kieruzel o Tygodniu


Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym'. Chrześcijański Tydzień Społeczny w Nasutowie
http://moje.radio.lublin.pl/radosc-chrzescijanskiegozyciato-pomoc-innym-chrzescijanski-tydzien-spoleczny-w-nasutowie.html

- Staramy się łączyć różne wyznania chrześcijańskie we wspólnych staraniach na rzecz jedności w różnorodności. Powinniśmy żyć jako chrześcijanie wspólnie, tak jak każe tradycja chrześcijańska. Dzisiaj jest to trudniejsze niż kiedykolwiek, ale możliwe. Najważniejsze, żeby się spotkać, żeby drugiego poznać – stwierdził jeden z uczestników spotkania,Walter Kriechbaum (na zdj.) z ekumenicznej inicjatywy Chrześcijanie Razem dla Europy.
- W Brześciu chrześcijaństwo się rozwija tak w wersji katolickiej, jak i prawosławnej. Radość chrześcijańskiego życia to pomoc innym, miłość do innych ludzi, wspomaganie ich, jak również budowanie wspaniałej wspólnoty, gdzie dla każdego jest miejsce. Dla chcącego nic trudnego. Jeżeli osoba jest wierząca, jeżeli prowadzi życie chrześcijańskie, wtedy może osiągnąć sukces – powiedziała Hanna Paniszewa z Klubu Katolickiej Inteligencji z Brześcia..Dom Nasutów

NASUTÓW 98A, 21-025 NIEMCE TEL/FAX: +48 81 756 79 01, rezerwacja@nasutow.pl www.nasutow.pl
Organizatorzy

Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ZMCh Polska YMCA

NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni
 strzałka do góry