Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraKONWERSATORIUM
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO 2016

Apel końcowy

Lublin - Nasutów 14 - 17 kwietnia 2016

Nasutów 17 kwietnia 2016 r.


Apel Konwersatorium


Uczestnicy Konwersatorium Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego, Nasutów 14-17.-04.2016 panel dyskusyjny „Rodzina w kulturze i w polityce” deklarują poparcie dla działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia Rodziny jako podstawowej i niezastąpionej wspólnoty kształtującej ład społeczny oparty w tradycji europejskiej na wartościach chrześcijańskich.


Apelujemy o:

- Uznanie, że rodzina jest wielką wartością – nie tylko w wymiarze indywidualnym (źródło życia, środowisko wzrostu i rozwoju) ale także społecznym i politycznym (podstawa trwałości społeczeństwa).
- Uznanie i promocję praw rodziny; obok praw indywidualnych w społeczeństwie i państwie (wspólnocie międzynarodowej) są też prawa wspólnotowe – w tym prawa rodziny; prawa rodziny są zawarte w „Karcie Praw Rodziny” przedłożonej społeczności międzynarodowej przez Watykan w roku 1983 m.in.:

- Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych (art.9);
- Rodziny mają prawo do takiego systemu społecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego wypoczynku. (art. 10)

- Działania na rzecz wzmocnienia rodziny w społeczności lokalnej, państwowej, międzynarodowej.
- Uczynienia rodziny i jej praw zasadą polityki struktur państwowych, samorządowych oraz zasadą organizującą współpracę struktur państwa z organizacjami obywatelskimi.
- Koordynacje działań na rzecz rodziny i jej praw w różnych obszarach działania państwa, samorządu, organizacji społecznych i połączenie w jeden zintegrowany system różnych działań cząstkowych na rzecz rodziny i nadanie im przez to nowej dynamiki.
- Sprawdzanie projektowanych ustaw pod kątem dobra rodziny oraz jej praw (pod kątem wpływu na rodzinę ).


Popieramy działania prowadzone przez Koalicję Obywatelską Dla Rodziny mające na celu tworzenie i wzmocnienie „państwa przyjaznego rodzinie”. (www.dlarodziny.net)


We wprowadzeniu do „Karty Praw Rodziny” czytamy: „Prawie wszystkie zawarte tu zasady można zresztą znaleźć w innych dokumentach, zarówno w dokumentach Kościoła, jak i w dokumentach wspólnoty międzynarodowej. Celem niniejszej „Karty" jest dostarczenie lepszego i bardziej precyzyjnego ich opracowania oraz zebranie ich w orga¬niczną, porządkową i usystematyzowaną całość”. strzałka do góry