Chrześcijański Tydzień Społeczny 


 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobra

 • CHTS

  CHRZEŚCIJAŃSKI
  TYDZIEŃ SPOŁECZNY

  Spotkanie, dialog na rzecz wspólnego dobraIDEA TYGODNIA


Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.

Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko–społecznych, wypracowywanie i artykułowanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, a inspirację dla swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki społecznej.

Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, a także wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”.

Tydzień Społeczny podejmuje dyskusję nad głównymi problemami społecznymi. Do obszarów tematycznych należą między innymi : edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i krajowy, prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wierzymy, iż wspólna refleksja pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa na trwałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w Polsce.

Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się z części panelowej z udziałem gości, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.I CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

odbywał się w dniach 11-13.04.2008r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod hasłem

"Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"
  relacja

II CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

odbywał się w dniach 22-24.05.2009r. w Lublinie pod hasłem

"Solidarność dla przyszłości".
  relacja


III CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

odbywał się w dniach 5-7.11.2010r. w Gdańsku pod hasłem

"Niezależny i samorządny naród. Polskie społeczeństwo 30 lat po powstaniu Solidarności."
  relacja

IV CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

odbywał się w dniach 22-25.05.2013r. w Lublinie pod hasłem

"O godność człowieka i ład społeczny w Polsce i Europie".
  relacja


V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY

odbywał się w dniach 8-10.05.2014r. w Lublinie pod hasłem

"Jaki rozwój Polski?"
  relacja

KONWERSATORIUM 2016

odbywało się w dniach 14-16.05.2016r. w Lublinie. Miało formę spotkania dyskusyjnego i obejmuje swoim programem najpilniejsze wyzwania przed jaki stoi Polska i Europa.

  relacjaW dotychczasowych Chrześcijańskich Tygodniach Społecznych wzięło udział ponad 1500 osób. strzałka do góry